Home

Przedszkole

Narodowy Dzień Życia

Dnia 24.03.2015 r. w Przedszkolu  w Kozłowie   uroczyście obchodzono  Narodowy Dzień Życia pod hasłem „Rodzina – Wspólnota – Polska”.
W uroczystości  uczestniczył Wójt Gminy Kozłowo Pan Jacek Jankowski, Kierownik GOPS w Kozłowie Pani Elżbieta Świgoń,  Radni Gminy Kozłowo Pani Elżbieta Łachacz i Pan Zdzisław Szczepkowski oraz rodzice.

Każda grupa przedszkolaków przygotowała krótką część artystyczną.
Dzieci recytowały wiersze, śpiewały piosenki dotyczące zdrowia.

Po występach przedszkolaki rozeszły się do swoich sal na  zdrowy poczęstunek, składający się z owoców i warzyw przygotowany przez  rodziców.

Zaproszeni goście ufundowali  dzieciom słodkie upominki.

Więcej artykułów…