Home

Przedszkole

Pasowanie na Przedszkolaka

Dnia 27.11.2014r. w Przedszkole w Kozłowie odbyło się Pasowanie na Przedszkolaka dzieci z grupy 3-4 latków. W uroczystości uczestniczyli rodzice, przedstawiciele samorządu Gminy, dyrekcja szkoły w Kozłowie oraz starsze dzieci z przedszkola. Przedszkolaki otrzymały z rąk Wójta dyplomy i słodycze. Uroczystość zakończyła się wspólnym poczęstunkiem.

Marlena Szeklicka

Więcej artykułów…