Home Projekty Projekty Projekt ,,Rozwój przez kompetencje"

Projekt ,,Rozwój przez kompetencje"

Projekt ,,Rozwój przez kompetencje"

ZESPÓŁ O KOMPETENCJI MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEJ

Od marca 2010 r. uczniowie kl. III gimnazjum realizują projekt „Rozwój przez kompetencje”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja projektu obejmuje 6 semestrów, zakończenie  nastąpi w  sierpniu 2012r. W celu realizacji zadań projektowych powstały  2 dziesięcioosobowe zespoły:  jeden o  kompetencji przedsiębiorczość i jeden z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych. Uczniowie   współpracują z kadrą dydaktyczną Uniwersytetu w Białymstoku podczas wykładów pokazowych na zajęciach w szkole, jak również za pośrednictwem portalu w ramach mentoringu. Zespoły opracowują w każdym semestrze jeden temat  projektowy, który na koniec semestru prezentują dyrekcji szkoły, nauczycielom, swoim młodszym kolegom, rodzicom oraz innym zaproszonym gościom.

 

Zespół o kompetencji matematyczno-przyrodniczej opracował w latach poprzednich następujące tematy projektowe: „Cząsteczkowa budowa materii”, „Życie dżdżownicy w litosferze, czyli rzecz o glebach”  oraz  „Sitem wody nie nabierzesz”.

W czasie realizacji każdego tematu uczniowie przeprowadzili szereg badań dotyczących m. in. właściwości wybranych gleb, wpływu czynników klimatycznych i organizmów żywych na właściwości fizyko-chemiczne gleby, tempa rozkładu materii organicznej w glebie, stanu czystości wód pięciu jezior powiatu nidzickiego. Prowadzili również hodowlę dżdżownic, rozpoznawali gatunki roślin i zwierząt występujących w najbliższej okolicy. Badania prowadzone były nie tylko w szkole, ale również czasie zajęć w terenie. Członkowie zespołu uczestniczyli w wycieczkach nad jeziora: Kownatki, Januszkowskie, Głowacz, Omulew  i Zdręczno. Zwiedzili rezerwat przyrody „Koniuszanka II” oraz oczyszczalnię ścieków w Szkotowie. Uczestniczyli w spotkaniu z kierownikiem Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kozłowie, który przedstawił  im zagadnienia dotyczące ujęć i zużycia wody, sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków na terenie naszej gminy. W czasie wyjazdu do Olsztyna członkowie zespołu uczestniczyli w zajęciach zorganizowanych przez uczniów Technikum Chemicznego oraz w wykładzie na temat budowy komórki na Wydziale Biologii UW-M.

Uczniowie przez cały czas korzystają z materiałów e-lerningowych udostępnionych na platformie projektu.

W tym semestrze pracować będą nad tematem: „Nie z Orbisem, ale…”. Zajmować się będą zagadnieniami dotyczącymi organizacji wycieczek szkolnych.

Działania podjęte przez uczniów przy opracowaniu tematu „Sitem wody nie nabierzesz” uzyskały akceptację komisji konkursowej i zespół został laureatem III edycji konkursu na najlepszy projekt. Grupa zajęła VI miejsce, otrzymując maksymalną liczbę punktów.

Opiekun grupy

mgr Iwona Kwiatek