Home Projekty Projekty Projekt ,,Rozwój przez kompetencje"

Projekt ,,Rozwój przez kompetencje"

PROJEKT ,,ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE"

GRUPA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Od marca 2010r. uczniowie kl. III gimnazjum realizują projekt „Rozwój przez kompetencje”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja projektu obejmuje 6 semestrów, zakończenie  nastąpi w  sierpniu 2012r. W celu realizacji zadań projektowych powstały 2 zespoły:  jeden o  kompetencji przedsiębiorczość jeden z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych. Uczniowie   współpracują z kadrą dydaktyczną Uniwersytetu w Białymstoku podczas wykładów pokazowych na zajęciach w szkole, jak również za pośrednictwem portalu w ramach monitoringu.

Zespoły opracowują w każdym semestrze jeden temat  projektowy, który na koniec semestru prezentują dyrekcji szkoły, nauczycielom, swoim młodszym kolegom oraz zaproszonym gościom. Grupa przedsiębiorczość opracowała następujące tematy: „Unia Europejska – szanse i zagrożenia Polski jako członka UE po sześciu latach członkostwa”, „Zapach pieniędzy”, „Dlaczego po prostu stamtąd nie wyszedłem, czyli kupuj z głową” obecnie opracowuje temat” Najlepsze dopiero przed nami, czyli co dalej po gimnazjum”. Zespół na zajęciach korzysta z materiałów e-learningowych jak też  z zakupionego w ramach projektu sprzętu: tablicy interaktywnej, laptopa, rzutnika i  aparatu fotograficznego.

W celu wzbogacenia swojej wiedzy na w/w tematy uczniowie odbyli wiele spotkań m.in. z Rzecznikiem Praw Konsumenta, Dyrektorami Banku Spółdzielczego oraz banku PKO BP. Dzięki uczestnictwu w projekcie uczniowie nabywają umiejętności pracy w zespole, poszerzają swoją wiedzę na temat sytuacji ekonomicznej, gospodarczej kraju, zdobytą wiedzę potrafią zastosować w praktyce, zdobywają również umiejętności wszechstronnego wykorzystywania sprzętu multimedialnego i informatycznego.

W miesiącu październiku br. dla zespołu zostaną zorganizowane warsztaty zawodoznawcze związane z kolejnym tematem projektowym „Najlepsze dopiero przed nami czyli co dalej po gimnazjum”?.

 

Opiekun grupy przedsiębiorczość

mgr Małgorzata Różycka