Home Projekty Bądź asertywny nie agresywny Warsztaty ,,Bądź asertywny nie agresywny"

Warsztaty ,,Bądź asertywny nie agresywny"

Warsztaty dla klas IA i IB gimnazjum

W ramach projektu „Bądź asertywny nie agresywny” zorganizowano 6 dwugodzinnych spotkań z młodzieżą z klas pierwszych gimnazjum.

Tematyka warsztatów zawierała ważne problemy młodzieży dotyczące uwalniania negatywnych emocji, mitów dotyczących przemocy. Uczestnicy zajęć poznali schemat rozwiązywania trudnych sytuacji. W zajęciach bardzo pomocne okazały się filmy dotyczące przemocy w rodzinie, w szkole i w środowisku rówieśniczym.

Zajęcia prowadzone były przez pedagoga, odbywały się również spotkania z policjantem.

W dniu 6 grudnia 2011 r. odbyły się warsztaty z młodzieżą na temat „Dziecko jako świadek i ofiara przemocy” poprowadziła je Kurator Sądu Rejonowego w Nidzicy Pani Marzena Bruzda. Podczas spotkania dyskutowano na temat  przyczyn i skutków przemocy w życiu codziennym. Kurator odpowiadał na nurtujące młodzież problemy szczególnie zachowań agresywnych zarówno wśród dorosłych jak i młodych.

Ponadto uczniowie otrzymali ulotki z informacjami jak się zachować w sytuacji stosowania wobec nich przemocy i gdzie mogą w takiej sytuacji uzyskać pomoc. Na koniec spotkania młodzież  miała czas na indywidualne rozmowy z Kuratorem.