Home Projekty Projekty Narodowy Dzień Życia

Narodowy Dzień Życia


Obchody Narodowego Dnia Życia


W ramach obchodów Narodowego Dnia  Życia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Kozłowie dn. 26 marca odbyła się debata pod hasłem „Edukacja ekonomiczna rodziny” .
W debacie udział wzięli wójt Gminy Kozłowo Jacek Jankowski, Rzecznik Praw Konsumenta Barbara Borowy-Moszczyńska, dyrektor PPP w Nidzicy Jan Żeszko, kierownik GOPS-u
w Kozłowie Elżbieta Świgoń, przedstawiciel Banku Spółdzielczego w Kozłowie Cezary Szewczyk oraz dyrektor szkoły Barbara Szczepkowska, rodzice, nauczyciele i uczniowie kl. I-III gimnazjum.

Podczas spotkania dyskutowano na temat form zawierania umów kupna-sprzedaży, reklamacji, promocji. Uczestnicy spotkania zostali zapoznani z ofertą kredytową banku spółdzielczego. Uczniowie przedstawili prezentację multimedialną na temat „ABC konsumenta”, zwrócili szczególną uwagę na stosowane przez sprzedających chwyty reklamowe i  niebezpieczne zakupy w Internecie.

Małgorzata Różycka