Home Projekty Projekty Projekt "Ortografia i zapamiętywanie może być proste"

Projekt "Ortografia i zapamiętywanie może być proste"

PROJEKT „ORTOGRAFIA I ZAPAMIĘTYWANIE MOŻE BYĆ PROSTE” realizowany jest w województwie warmińsko – mazurskim na terenie gminy Kozłowo w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kozłowie,w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.5.

Projekt jest w całości finansowany przez fundusze unijne i realizowany przez autoryzowanego trenera SPW Małgorzatę Kołomijską-Kaczmarek. Wsparciem objęto 32 uczniów z klas III, IV, V, VI, w tym 16 dziewcząt i 16 chłopców mających problemy z ortografią, zapamiętywaniem i koncentracją uwagi. Zajęcia rozpoczęły się w połowie września a skończą się w połowie grudnia rozdaniem certyfikatów i drobnych upominków. Naukę zapamiętywania, ortografii i koncentracji uwagi wspomaga program multimedialny opracowany przez wiodącą w Polsce Szkołę Pamięci Wojakowskich. Dzieci mają zajęcia dwukrotnie w ciągu tygodnia w godzinach popołudniowych. Trening jest 90 minutowy. Oprócz technik pamięciowych, ortografii i koncentracji uwagi uczniowie ćwiczą myślenie logiczne i abstrakcyjne, podzielność uwagi i spostrzegawczość.

Wnioskodawca Małgorzata Kołomijska-Kaczmarek i koordynator projektu Maria Tonkowicz dziękująDyrekcji Szkoły Paniom Barbarze Szczepkowskiej - Dyrektor i Lidii Powirskiej– Wicedyrektor za pomoc, zaangażowanie, wsparcie i poświęcony czas w trakcie realizacji projektu.