Home Wydarzenia Wydarzenia Dzień twórczości Henryka Sienkiewicza

Dzień twórczości Henryka Sienkiewicza

Dnia 6 września 2014 r. w ZSP w Kozłowie odbyła się 2. edycja akcji Narodowe Czytanie, zainicjowana przez Prezydenta Rzeczpospolitej Bronisława Komorowskiego. Podstawowym celem przedsięwzięcia było popularyzowanie czytelnictwa, zwrócenie uwagi na bogactwo polskiej literatury, potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości. W tym roku zaproszeni goście, nauczyciele i uczniowie spotkali się podczas wspólnej lektury Trylogii Sienkiewicza.                                 
Całe przedsięwzięcie zainaugurowała Dyrektor ZSP w Kozłowie – pani Barbara Szczepkowska. Podczas wystąpienia wyraziła uznanie dla ponadczasowości utworów Henryka Sienkiewicza, które zostały napisane „ku pokrzepieniu serc” w czasach, gdy Polska była pod zaborami i istnieją w narodowej pamięci niczym mityczna historia o poszukiwaniu prawdy, o potrzebie duchowej przemiany. Spotkanie poprowadziła Pani Małgorzata Sowińska wraz  uczniami: Danielem Sokołowskim i Patrycją Ciesielską.  
Najważniejszym punktem programu było odczytanie fragmentów „Ogniem i mieczem” Henryka Sienkiewicza.  Wybrane fragmenty z powieści zostały tak połączone, aby stanowiły jedną całość o ciekawej fabule. Utwór odczytali:                                                                                                                 
Część I
Narrator rozdziału 1 – ks. Roland Zagóra
Narrator rozdziału 2- Krzysztof Powirski
Narrator rozdziału 3 –Iwona Bojanowska
Narrator rozdziału 4 – Iwona Tchórzewska
Skrzetuski – Ireneusz Sokołowski
Zagłoba – Marek Burzyński
Longinus Podbipięta  - Anna Jaskulska
Kniahini Kurcewiczowa – Barbara Szczepkowska
Szlachcic Zaćwilichowski – Elżbieta Łachacz
Bohun – Elżbieta Łachacz
Tatar – Daniel Sokołowski
Symeon syn Kniahini – Kamil Bartkiewicz
Chmielnicki –Patrycja Ciesielska
Szlachcic Czapliński – Jacek Świtkowski
Szlachcic Barabasz -  Adam Rudnicki
Helena Kurcewiczówna- Patrycja Ciesielska
Wachmistrz – Norbert Kusik
Głosy wojowników – Norbert Kusik, Kamil Bartkiewicz, Ilona Sonnenberg
Część II
Narrator rozdziału 24 – ks. Roland Zagóra
Narrator rozdziału 27 – Danuta Kazimierska
Narrator rozdziału 28 – Elżbieta Świgoń
Narrator rozdziału 29 – Teresa Wiecińska
Skrzetuski – Ireneusz Sokołowski
Zagłoba – Marek Burzyński
Wołodyjowski -  Krzysztof Powirski
Longinus Podbipięta – Anna Jaskulska
Król Jan Kazimierz –ks. Roland Zagóra
3 oficerowie – Anna Barańska, Dominika Byller, Wiktoria Kazimierska
Kanclerz -  Jacek Świtkowski
Otoczenie króla –Anna Barańska, Kinga Bruzda
Ojciec bernardyn – Kinga Bruzda
Książe Jeremi – Daniel Sokołowski
Starosta -  Ilona Sonnenberg
Dworzanin – Tyzenhaus – Dominika Byller
Tatarzy, Kozacy – Norbert Kusik, Kamil Bartkiewicz


Osoby czytające znakomicie wcieliły się w role bohaterów powieści. Publiczność nagrodziła ich gromkimi brawami. Dodatkowo w trakcie spotkania uczestnicy mogli obejrzeć prezentację multimedialną przedstawiającą biografię i twórczość poety.
Bezpośrednio po przeczytaniu fragmentów powieści nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt. „Najpiękniejszy obraz do dział Henryka Sienkiewicza”. Uroczystość była również okazją do obejrzenia prac plastycznych wykonanych przez wychowanków oraz wystawy dotyczącej twórczości  i życia poety.
Na koniec spotkania głos zabrała Dyrektor ZSP w Kozłowie, dziękując wszystkim, którzy włączyli się do akcji oraz zachęcając do przyszłorocznego czytania. Wszyscy uczestnicy uroczystości otrzymali podziękowania wraz z pieczęcią „ Narodowego Czytania”.