Home Wydarzenia Wydarzenia 11 listopada

11 listopada

 

 

Apel z okazji Narodowego Święto Niepodległości

 

 

Dnia 11 listopada 2014 r. o godzinie 10.00  w Kościele św. Pawła i Piotra w Kozłowie odbyła się uroczysta akademia z okazji rocznicy odzyskania niepodległości. Święto Niepodległości  to szczególny dla wszystkich Polaków dzień. W tym dniu staramy się uczcić pamięć tych osób, którzy walczyli i ginęli za wolność naszej ojczyzny.

Akademia rozpoczęła się Mszą Świętą, którą poprowadził ks. Andrzej Chędoszko. Następnie po uroczystej mszy rozpoczęła się część artystyczna przygotowana przez uczniów Gimnazjum im. Marii Zientary-Malewskiej pod kierunkiem pani Małgorzaty Różyckiej. Pieśni patriotyczne wykonywał chór szkolny pod opieką pani Renaty Zagóry.

Apel wprowadził wszystkich uczestników akademii w atmosferę wydarzeń poprzedzających datę               11 listopada 1918 roku. W skrócie zobrazowano sytuację polityczną kraju, jaka miała miejsce przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Jednak największy nacisk położono na ukazanie ducha narodu polskiego, który w czasie 123 lat niewoli nigdy nie tracił nadziei na odzyskanie niepodległości. Przypomniano daty trzech najważniejszych powstań narodowych, podkreślając wkład najmłodszych ich uczestników.

Na koniec uroczystości głos zabrał Wójt Gminy Kozłowo -Jacek Jankowski i Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kozłowie -Barbara Szczepkowska. W swoim przemówieniu podziękowali młodzieży za przygotowanie wspaniałego montażu słowno-muzycznego.

Występ młodzieży był ciekawą lekcją historii nie tylko dla uczniów naszej szkoły, wywarł na wszystkich ogromne wrażenie.  Interpretacje muzyczne i recytatorskie utworów literackich w wykonaniu gimnazjalistów pozwoliły zrozumieć rozterki i uczucia walczących o niepodległość Polaków.

 

Karolina Koszewników