Home Wydarzenia Wydarzenia GALA PRYMUSÓW W KOZŁOWIE

GALA PRYMUSÓW W KOZŁOWIE

GALA PRYMUSÓW W KOZŁOWIE

Dnia 13.02.2015r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kozłowie w bardzo uroczystej atmosferze odbyła się  Gala Prymusów.

Gala organizowana jest dla uczniów, którzy są chlubą naszej szkoły - osiągają bardzo dobre wyniki w nauce, wyróżniają się zaangażowaniem społecznym. Uroczystość skupia nie tylko uczniów, których w tym roku było 21, ale także ich rodziców i zaproszonych gości.

Wspólna celebracja odniesionych sukcesów ma za zadanie nie tylko nagradzać, ale także motywować do dalszych konstruktywnych działań. Możliwość przeżywania sukcesów wspólnie z rodzicami to chwila wyjątkowa, która jeszcze bardziej uświadamia każdemu, że warto być dobrym uczniem i dobrym człowiekiem.

Na  początku uroczystości Prymusom zostały wręczone statuetki ufundowane przez Wójta Gminy Kozłowo- Pana Jacka Jankowskiego a ich rodzice otrzymali  listy gratulacyjne.

Po części oficjalnej  na uczniów czekała nie lada niespodzianka - tort, który również został ufundowany przez Pana Wójta. Następnie uczniowie zaprezentowali program artystyczny przygotowany pod kierunkiem nauczycieli Pani Małgorzaty Sowińskiej i Renaty Zagóra. Inscenizacja rozbawiła niektórych do łez. Młodzi aktorzy zostali nagrodzeni przez publiczność gromkimi brawami. Nie obyło się bez podziękowań dla rodziców i nauczycieli.

Wszyscy świetnie się bawili.

W trakcie uroczystości panowała bardzo miła i podniosła atmosfera. Ta uroczystość dostarcza uczniom, rodzicom,  nauczycielom oraz zaproszonym gościom wielu emocji i wzruszeń. Pragniemy serdecznie podziękować  Sponsorom: Panu Zdzisławowi Szczepkowskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Gminy Kozłowo, Pani Elżbiecie Łachacz – Przewodniczącej Komisji Oświaty Rady Gminy w Kozłowie, Panu Henrykowi Tuszyńskiemu, Dyrekcji szkoły, nauczycielom oraz Rodzicom – Pani Ewie Blautenberg, Pani Annie Gołębiewskiej i Pani Agnieszce Górnik za pomoc rzeczową i finansową.

Tytuł Prymusa 2014/2015 otrzymali:

1.Agata Szczepańska

2.Katarzyna Kowalewska

3. Kalina Stefańska

4.Amelia Byller

5. Karol Czerwonka

6. Agata Czymerska

7.Natalia Semeniuk

8. Joanna Pawlaczyk

9. Izabela Blautenberg

10.Martyna Gołębiewska

11. Kinga Szczepańska

12.Adam Rudnicki

13. Wiktoria Górnik

14. Wiktoria Kazimierska

15. Dominika Michcińska

16.Alicja Zwolińska

17 .Mateusz Biegański

18 .Jakub Dolega

19. Anna Kowalewska

20. Patrycja Rytkowska

21.  Angelika Czymerska

Małgorzata Sowińska

Renata Zagóra