Home Wydarzenia Wydarzenia Narodowe Czytanie

Narodowe Czytanie

Narodowe Czytanie  w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kozłowie

Trzeci już raz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kozłowie uczestniczył w  ogólnopolskiej akcji "Narodowe Czytanie". Tym razem czytaliśmy fragment wielkiego dzieła wybitnego  polskiego prozaika i publicysty okresu pozytywizmu - Bolesława Prusa. Dziełem tym była oczywiście "Lalka"        - powieść o miłości i rozczarowaniu, o ludzkich wzlotach i upadkach, o przyjaźni, polityce, patriotycznych uniesieniach, świecie małych i wielkich interesów, bogactwie i nędzy, o ludziach przeciętnych i wybitnych, o dawnej Warszawie…

U nas akcja odbyła się 4 września i dzięki temu mogli w niej wziąć udział   wszyscy uczniowie gimnazjum wraz z nauczycielami. Oprócz gimnazjalistów zaproszenie do czytania przyjęły znane osoby z gminy Kozłowo i Nidzicy: pracownik urzędu gminy Kozłowo - pan Piotr Jaskólski, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - pani Elżbieta Świgoń, dyrektor oddziału Banku Spółdzielczego w Kozłowie - pani Iwona Bojanowska, dyrektor  Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie - pani Małgorzata Krzyżewska, proboszcz parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Nidzicy –      ks. Roland Zagóra. Fragmenty dzieła czytała jak każdego roku Dyrektor Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Kozłowie Barbara Szczepkowska.

Uroczystość poprowadziła pani Małgorzata Sowińska - nauczycielka języka polskiego                 i bibliotekarz - oraz uczennica Alicja Zwolińska. Prezentację multimedialną o życiu i twórczości Bolesława Prusa przedstawili gimnazjaliści Ania Barańska, Bartek Kuczyński i Alicja Zwolińska. Oprócz tego można było obejrzeć wystawę dzieł  Prusa, a także gazetkę o pisarzu.

Czytający dostali dyplomy z podziękowaniem i książki Bolesława Prusa.  Wszyscy uczestnicy akcji mogli zostać obdarowani  pamiątkowym stemplem  okolicznościowej pieczęci postawionym na przyniesionych przez nich książkach pisarza lub w zeszytach.   Pieczęć tę szkoła otrzymała z Kancelarii Prezydenta RP.

Akcja doskonale realizowała cel  popularyzowania czytelnictwa, wzmocnienia poczucia wspólnej tożsamości oraz zwrócenia uwagi na bogactwo polskiej literatury.

Organizatorami akcji byli: Małgorzata Sowińska, Iwona Giranowska, Karolina Koszewników - nauczyciele poloniści ZS-P w Kozłowie.