Home Komunikaty Komunikaty TERMINY SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

TERMINY SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

TERMINY SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Lp.

Tematyka

Termin

Uwagi

 

 

1.

 

Wybory Rad Oddziałowych,                                                                                zapoznanie z dokumentacją

szkolną.

 

8.09.2016

 

Dotyczy wszystkich
rodziców

 

2.

 

Wybory do Zarządu  Rady Rodziców, uchwalenie programu wychowawczego i programu profilaktyki.

 

20.09.2016

 

Dotyczy przewodniczących 
Rad Oddziałowych

 

3.

 

Omówienie wyników nauczania                                    i zachowania, omówienie wyników diagnozy na wejściu uczniów.

 

 

9.11.2016

 

Dotyczy wszystkich
rodziców

 

 

4.

 

Omówienie klasyfikacji uczniów
za I półrocze oraz wyników
egzaminów próbnych.

 

 

19.01.2017

 

 

Dotyczy wszystkich
rodziców

 

5.

 

Omówienie wyników nauczania
i informacje o organizacji egzaminów zewnętrznych.

 

 

6.04.2017

 

Dotyczy wszystkich
rodziców

 

6.

 

Omówienie wyników nauczania
i zachowania

 

 

18.05.2017

 

Dotyczy wszystkich
rodziców

 

Liczba spotkań może zwiększyć się w zależności od potrzeb rodziców i szkoły.

Z ważnych powodów nieznacznie mogą ulec zmianie terminy spotkań.