Home SKO SKO Szkolna Kasa Oszczędności

Szkolna Kasa Oszczędności

Szkolna Kasa Oszczędności działa w naszej szkole od 2005 r.

Pomysł utworzenia SKO spodobał się naszym uczniom. Członkami są dzieci z  klas I-VI Szkoły Podstawowej.

Opiekunem SKO w naszej szkole jest Małgorzata Różycka.

Szkolna Kasa Oszczędności działa pod patronatem Banku Spółdzielczego w Nidzicy/Oddział

w Kozłowie.

O korzyściach płynących z umiejętności oszczędzania nie trzeba nikogo przekonywać. Wiemy, że nie jest to łatwa sztuka, dlatego oszczędzania w naszej szkole uczymy

od najmłodszych lat. Pierwsze książeczki SKO otrzymują uczniowie klasy pierwszej podczas uroczystości pasowania pierwszoklasisty na uczniów.

Hasłem przewodnim oszczędzających w SKO jest

„Od ziarnka do ziarnka, a zbierze się miarka”


Cele działalności SKO:

v     Propagowanie idei oszczędzania wśród uczniów naszej szkoły.

v     Kształtowanie nawyku oszczędzania.

v     Kształtowanie racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami finansowymi.

v     Kształtowanie nawyku celowego wydatkowania zaoszczędzonych pieniędzy.

v     Popularyzacja wiedzy o Banku w Kozłowie.

v     Podejmowanie inicjatyw zmierzających do ochrony środowiska naturalnego.

v     Kształtowanie umiejętności szanowania pieniędzy.

v     Promocja i rozwijanie talentów.

v     Kształtowanie szacunku do pracy i wspieranie zachowań uczniów dążących do możliwości zarobienia pieniędzy.


UCZYMY SIĘ OSZCZĘDZAĆ OD NAJMŁODSZYCH LAT

PAŹDZIERNIK 2016r.

 

W kl. IIa uczniowie wzięli udział w zajęciach

z edukacji ekonomicznej - „Jak kupować, czyli jesteśmy młodymi konsumentami.”

 

Jako młodzi konsumenci wiedzą na co mają zwrócić uwagę robiąc zakupy: co wybrać, a z czego zrezygnować. Zwracać uwagę na cenę, jakość i przydatność

 

 

KONKURS PLASTYCZNY DLA KLAS I-III

PT: „SKARBONKA SKO”

 

LISTOPAD 2016 R.

Wyniki konkursu :

  1. Lena Rogozińska kl. I
  2. Anna Szymańska kl. IIIa
  3. Patrycja Semeniuk i Mikołaj Krzyżewski z kl. III b