Home Wolontariat Wolontariat Szkolny Klub Wolontariusza

Szkolny Klub Wolontariusza

Szkolny Klub Wolontariusza rozpoczął swoją działalność  w 2008r. W ciągu 8 lat do Klubu należało 86 wolontariuszy.  Nawiązaliśmy współpracę z Bankiem Żywności w Olsztynie, w ramach współpracy  organizujemy okolicznościowe zbiórki żywności (3 w ciągu roku).  Współpracujemy również

z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kozłowie. Nawiązaliśmy również współpracę z Olsztyńskim Centrum Wolontariatu  „Spinacz”

w Olsztynie. W ramach tej współpracy 2 wolontariuszy uczestniczyło

w szkoleniu przygotowującym do pracy w wolontariacie. Opiekunem SKW jest Małgorzata Różycka.