Home Szkoła Promująca Zdrowie Szkoła Promująca Zdrowie artykuły Skład Szkolnego Zespołu ds. Promocji Zdrowia

Skład Szkolnego Zespołu ds. Promocji Zdrowia

Szkolny Zespół ds. Promocji Zdrowia

  1. Nachtygal Dagmara – koordynator promocji zdrowia
  2. Szczepkowska Barbara - dyrektor szkoły
  3. Tchórzewska Iwona – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
  4. Dębska-Ciesielska Marzena – nauczyciel
  5. Sinkowska Hanna – nauczyciel w-f
  6. Liberadzka Joanna - opiekun SU
  7. Gajewski Przemysław – nauczyciel w-f
  8. Ostrowska Mirosława – drużynowa harcerska
  9. Łachacz Elżbieta – referent administracyjny szkoły

10. Blautenberg Ewa – przedstawiciel Rady Rodziców

11. Fabianowicz Ewelina – przedstawiciel Rady Rodziców

12. Świgoń Elżbieta – kierownik GOPS w Kozłowie

13. Kaczmarczyk Grażyna – pielęgniarka szkolna

14. Semeniuk Natalia - uczennica gimnazjum

15. Szczepańska Agata – uczennica szkoły podstawowej