Home Szkoła Promująca Zdrowie Szkoła Promująca Zdrowie artykuły Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kozłowie otrzymał kolejny Wojewódzki Certyfikat „Szkoła Promująca Zdrowie”

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kozłowie otrzymał kolejny Wojewódzki Certyfikat „Szkoła Promująca Zdrowie”

Dnia 28 września 2017 r. w Zespole Szkół nr 2 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Szczytnie odbyła się Wojewódzka Konferencja Szkół Promujących Zdrowie. W trakcie konferencji odbyło się wręczenie Certyfikatów Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty „Szkoła Promująca Zdrowie”.

Naszą szkołę reprezentowali: dyrektor Barbara Szczepkowska, przedstawiciel rodziców Ewa Blautenberg, uczennica Natalia Semeniuk i szkolny koordynator ds. promocji zdrowia Dagmara Nachtygal. Dyrektor otrzymała z rąk Warmińsko-Mazurskiego Wicekuratora Oświaty Wojciecha Cybulskiego Wojewódzki Certyfikat „Szkoła Promująca Zdrowie”. Jest on przyznawany na okres trzech lat.

Po raz kolejny Wojewódzka Kapituła potwierdziła, że szkoła tworzy dobry klimat, warunki do wszechstronnego rozwoju, przygotowuje młode pokolenie do zdrowego stylu życia i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, kształtuje poczucie odpowiedzialności za siebie i innych oraz wspiera społeczność szkolną w rozwijaniu dialogu człowieka
z człowiekiem. To nasz trzeci Certyfikat Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty „Szkoła Promująca Zdrowie”. Posiadamy także Krajowy Certyfikat „Szkoła Promująca Zdrowie”.

 

 

Dagmara Nachtygal