Home Szkoła Promująca Zdrowie Szkoła Promująca Zdrowie artykuły Zajęcia z pracownikami PPP w Nidzicy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kozłowie

Zajęcia z pracownikami PPP w Nidzicy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kozłowie

W ramach realizacji projektu Szkoła Promująca Zdrowie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kozłowie zostały zorganizowane zajęcia dla uczniów oraz spotkanie z rodzicami przeprowadzone przez pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nidzicy.

W dniach 16 i 17 listopada 2017 r. psycholog Izabela Zimnicka-Maculewicz przeprowadziła zajęcia psychoedukacyjne na temat: „Jak porozumiewać się z innymi i zachowywać się wobec nich?”. Uczniowie klas V-VII szkoły podstawowej i II-III gimnazjum dowiedzieli się, jak komunikować się między sobą, w jaki sposób nawiązywać właściwe relacje interpersonalne i jak reagować w sytuacjach konfliktowych. Dzięki pracy grupowej mieli okazję wymienić się swoimi spostrzeżeniami i opiniami. Uczniowie pracowali z dużym zaangażowaniem.

W ramach realizacji projektu dnia 22 listopada 2017 r. odbyło się spotkanie z rodzicami na temat: „Jak rozmawiać ze swoim dzieckiem?”, które zostało przeprowadzone przez pedagog Adrianę Waśk. Rodzice dowiedzieli się, że należy rozmawiać z dziećmi o uczuciach, wspólnie spędzać czas i robić coś razem. Ważne jest, aby dostrzegać mocne strony dziecka, chwalić je, wyznaczać granice, ustalać zasady i mądrze wspierać swoje dziecko. Rodzic powinien analizować także swoje zachowanie i dokonywać w nim zmian. Takie postępowanie rodziców ma wpłynąć na lepsze relacje z dziećmi. Dzięki takim działaniom łatwiej będzie im się porozumiewać i współpracować ze sobą.

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kozłowie serdecznie dziękuje Dyrektor Małgorzacie Wilińskiej i pracownikom Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nidzicy za dotychczasową współpracę.

Dagmara Nachtygal