Home Organy szkoły Samorząd uczniowski DZIAŁANIA PODJĘTE PRZEZ SAMORZĄD UCZNIOWSKI ZESPOŁU SZKOLNO- PRZEDSZKOLNEGO W KOZŁOWIE W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA „OCHRONA ŚRODOWISKA ZACZYNA SIĘ W KOSZU NA ŚMIECI”

DZIAŁANIA PODJĘTE PRZEZ SAMORZĄD UCZNIOWSKI ZESPOŁU SZKOLNO- PRZEDSZKOLNEGO W KOZŁOWIE W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA „OCHRONA ŚRODOWISKA ZACZYNA SIĘ W KOSZU NA ŚMIECI”

 

CELE PRZEDSIĘWZIĘCIA

- Wdrożenie uczniów, ich rodziców i nauczycieli do selektywnej zbiórki odpadów.

- Tworzenie trwałych nawyków i zachowań ekologicznego stylu życia w domu , szkole i w najbliższym otoczeniu.

- Wymierne zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów.

- Włączenie społeczności lokalnej do zbiórki surowców wtórnych.

- Promocja postaw proekologicznych w środowisku lokalnym.

- Uwrażliwianie młodzieży na potrzeby innych ludzi.

 

NASZE DZIAŁANIA:

1. Selektywna zbiórka surowców wtórnych.- wszystkie klasy Szkoły Podstawowej i Gimnazjum na dowolnej godzinie wychowawczej w miesiącach luty, marzec.

2. Konkurs na najoryginalniejszy kosz na śmieci „KOSZ Z POMYSŁEM”- klasy IV- VI Szkoły Podstawowej ( 18.03.2018 r.)

3. Konkurs plastyczny „COŚ Z NICZEGO”- klasy I-III Szkoły Podstawowej ( 18.03.2018 r.)

4. Konkurs na najciekawszą ekologiczną prezentację multimedialną- klasy VIIa i VIIb Szkoły Podstawowej i Gimnazja ( 18.03.2018 r.)

5. Inscenizacja o ochronie środowiska „W zielonym lesie i w zanieczyszczonym mieście – Jak zachować ład w przyrodzie?”- klasy IV- VII Szkoły Podstawowej                     i Gimnazjum. Uczniowie będą prezentować scenki 21 marca podczas pierwszego dnia wiosny.

6. Plakaty o ochronie środowiska wykonane w języku angielskim i niemieckim- wszystkie klasy ( 20.03.2018 r.)

Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego

Joanna Liberadzka