Home Przedszkole Przedszkole WYCIECZKA DO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

WYCIECZKA DO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Przedszkolaki z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Kozłowie wraz z paniami w ramach edukacji ekologicznej w dniach 19 i 20 kwietnia 2018 r. wybrały się na wycieczkę do oczyszczalni ścieków

w Kozłowie, gdzie zgłębiły swoją wiedzę na temat oczyszczania wody.

Dzieci zwiedzały teren oczyszczalni i poznały cały proces oczyszczania ścieków. Zdobyły wiadomości na temat wody, jej znaczenia dla życia roślin, zwierząt i ludzi. Dowiedziały się
o sposobach zanieczyszczania wody i skutkach tej działalności. Poznały także poszczególne etapy oczyszczania wody poprzez filtrowanie, a następnie oczyszczanie jej za pomocą odpowiednich bakterii.

Przedszkolaki były zainteresowane urządzeniami w oczyszczalni, zadawały ciekawe pytania, na które otrzymywały wyczerpujące odpowiedzi. Dzięki tej wycieczce uzmysłowiły sobie, jak bardzo ludzie zanieczyszczają wodę i ile pracy należy włożyć w jej oczyszczanie i uzdatnianie.

Karolina Błaszkowska

Marlena Szeklicka

Iwona Świderska