Home Szkoła Promująca Zdrowie Szkoła Promująca Zdrowie artykuły Dzień Życzliwości

Dzień Życzliwości

W roku szkolnym 2017/2018 raz w miesiącu jest organizowany Dzień Życzliwości. Tego dnia uczniowie na zajęciach z wychowawcą i zajęciach świetlicowych rozmawiają na temat życzliwości, szacunku i niesienia pomocy innym.

Na schodach korytarzy szkolnych zawisły hasła propagujące wartości takie jak: dobre maniery, wzajemny szacunek, tolerancja, chęć niesienia pomocy i działania na rzecz innych.

Uczniowie klas VI i VII szkoły podstawowej i II-III gimnazjum organizowali działania dla klas młodszych pod hasłem „Jesteśmy życzliwi”. Były to wspólne przerwy, gry, zabawy, malowanie twarzy i nauka pierwszej pomocy.