Home Wydarzenia Wydarzenia Uroczystość Ślubowanie i Pasowanie pierwszoklasistów na uczniów

Uroczystość Ślubowanie i Pasowanie pierwszoklasistów na uczniów

Dnia 25.10.2018 roku w  niezwykle podniosłej atmosferze odbyło się Ślubowanie i Pasowanie pierwszoklasistów na uczniów Szkoły Podstawowej im. Marii Zientary-Malewskiej w Kozłowie.

W uroczystości brali udział: Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Pani Mirosława Ostrowska, Wójta Gminy Kozłowo Pan Marek Wolszczak, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie Pani Elżbieta Świgoń, Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie Pani Małgorzata Krzyżewska, Dyrektor Banku Spółdzielczego w Kozłowie Pani Danuta Szymańska, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozłowie Pani Małgorzata Sowińska, nauczyciele i uczniowie klasy II i III szkoły podstawowej oraz pierwszoklasiści i ich rodzice.

Pierwszoklasiści na wstępie, po przywitaniu wszystkich zaproszonych gości, przed pocztem sztandarowym ślubowali: „nauczycieli szanować, do lekcji się przygotowywać, działać na rzecz swojej szkoły, być uprzejmym i wesołym”. Po złożeniu ślubowania pani dyrektor otrzymała od przewodniczącej Rady Rodziców ołówek, którym dokonała symbolicznego pasowania na ucznia. "Pasuję Cię na ucznia" - mówiła pani dyrektor, dotykając ołówkiem - jak czarodziejską różdżką ramion swoich podopiecznych.

Po uroczystym pasowaniu uczniowie zaprezentowali program artystyczny przygotowany pod kierunkiem wychowawczyni klasy Pani Eweliny Kusik.

Poprzez recytację wierszy, śpiewanie piosenek, udowodniły, iż zasługują na miano ucznia swojej szkoły.

Następnie przedstawiciele klasy II i III życzyli sukcesów w nauce oraz zapewniali o pomocy
i opiece starszych kolegów w szkole i poza nią. Po czym Pani Dyrektor wraz z wychowawczynią wręczyły uczniom pamiątkowe dyplomy
i upominki. Do życzeń dołączyli się zaproszeni goście, którzy przynieśli ze sobą drobne upominki. Również rodzice pamiętali o święcie dzieci, przybyli w licznym gronie i zorganizowali "słodkie" przyjęcie.

 

Ewelina Kusik