Home Wydarzenia Wydarzenia Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kozłowie SZKOŁĄ WIERNĄ DZIEDZICTWU

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kozłowie SZKOŁĄ WIERNĄ DZIEDZICTWU

29 listopada 2018 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyła się uroczystość wręczenia certyfikatów Warmińsko - Mazurskiego Kuratora Oświaty "Szkoła Wierna Dziedzictwu". Wśród 75 nagrodzonych placówek edukacyjnych znalazła się szkoła w Kozłowie.

Certyfikaty wręczyli: wicewojewoda Sławomir Sadowski oraz wicekurator Wojciech Cybulski

- organizator projektu.

Pan wicewojewoda w krótkim przemówieniu przypomniał, czym jest dziedzictwo i o szczególnej roli szkoły w podtrzymywaniu pamięci o spuściźnie narodowej, regionalnej. O spoczywającym na nauczycielach patriotycznym obowiązku przekazywania wartości, dzięki którym polski naród przetrwał. Pan wicekurator pogratulował obecnym na spotkaniu sukcesu i podziękował, za to, że nasze szkoły dają gwarancję tak szerokiej oferty edukacyjnej, budują tożsamość ucznia, dziecka, uczą myśleć i mówić po polsku. Następnie młodzież z Zespołu Szkół Salezjańskich w Ostródzie zaprezentowała swój patriotyczny program artystyczny.

Naszą szkołę na spotkaniu reprezentowały: dyrektor Mirosława Ostrowska oraz koordynatorki projektu Małgorzata Różycka i Iwona Giranowska.

Ogromnie się cieszymy, że nasze liczne działania służące przekazywaniu i pielęgnowaniu tradycji zostały docenione.