Home Szkoła Promująca Zdrowie Szkoła Promująca Zdrowie artykuły Publiczna prezentacja wyników autoewaluacji działań programu Szkoła Promująca Zdrowie

Publiczna prezentacja wyników autoewaluacji działań programu Szkoła Promująca Zdrowie

Dnia 30 kwietnia 2019 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kozłowie odbyła się Publiczna prezentacja wyników autoewaluacji działań programu Szkoła Promująca Zdrowie. W spotkaniu wzięli udział:

  • członkowie społeczności szkolnej

– Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kozłowie

– Wicedyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kozłowie

– szkolny koordynator ds. promocji zdrowia

– nauczyciel przedszkola

– pracownik administracyjny szkoły, członek Szkolnego Zespołu ds. Promocji Zdrowia

– pielęgniarka szkolna, członek Szkolnego Zespołu ds. Promocji Zdrowia

– Przewodnicząca Rady Rodziców

– przedstawiciele Rady Rodziców, członkowie Szkolnego Zespołu ds. Promocji Zdrowia - 2 osoby

– uczennica, harcerka, członek Szkolnego Zespołu ds. Promocji Zdrowia

– uczennice, harcerki - 6 osób

  • osoby spoza społeczności szkolnej

Anna Zdaniukiewicz - Wojewódzki Koordynator Szkół Promujących Zdrowie - Kuratorium Oświaty w Olsztynie

Dariusz Klimek – Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie

– Wójt Gminy Kozłowo

– Zastępca Wójta Gminy Kozłowo

– Sekretarz Gminy Kozłowo

– Przewodnicząca Rady Gminy Kozłowo

– pracownik Urzędu Gminy w Kozłowie

– Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozłowie

– Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie

– Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie, członek Szkolnego Zespołu ds. Promocji Zdrowia

– Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Karola Władysława Jagiełły w Rogożu

– Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Zaborowie

– Dyrektor Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Nidzicy

– przedstawiciele Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Nidzicy - 2 osoby

przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nidzicy

– przedstawiciel Środowiskowego Domu Samopomocy w Sarnowie

– mieszkanki Kozłowa, seniorki - 10 osób

Prezentację rozpoczął występ uczennicy klasy II, która recytowała wiersz „Zdrowie” i występ przedszkolaków śpiewających piosenki o zdrowiu. Zgromadzonych przywitała dyrektor Mirosława Ostrowska. Następnie szkolny koordynator ds. promocji zdrowia Dagmara Nachtygal z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej przedstawiła wyniki autoewaluacji w zakresie czterech standardów Szkoły Promującej Zdrowie przeprowadzonej w marcu 2019 r. Po czym uczennice naszej szkoły – harcerki opowiedziały o działaniach naszej 22 Działdowskiej Drużyny Harcerskiej „Waleczne Orły” w środowisku lokalnym. Zgromadzeni obejrzeli 2 filmy, które były podsumowaniem działań przez nich podjętych w środowisku lokalnym w ramach projektu „Akademia liderów – wychowujemy z pasją”. Po prezentacji odbyła się dyskusja partnerów szkoły na temat wzajemnej współpracy oraz dalszych działań w zakresie realizacji programu Szkoła Promująca Zdrowie.