Home Biblioteka szkolna Biblioteka Pasowanie na czytelnika w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kozłowie

Pasowanie na czytelnika w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kozłowie

8 maja 2019 r. w GBP w Kozłowie odbyło się Pasowanie uczniów klasy pierwszej na czytelników.

Pasowanie to jedno z ważniejszych wydarzeń na czytelniczej drodze młodego użytkownika biblioteki. Podczas tej wyjątkowej uroczystości zorganizowanej w ramach Tygodnia bibliotek do społeczności miłośników książek dołączyli uczniowie klasy pierwszej z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kozłowie.   Uroczystego aktu pasowania na czytelnika dokonał: Wójt Gminy Kozłowo – Pan Marek Wolszczak. Dzieci uroczyście przyrzekały, że będą kochać i szanować książki, korzystać z ich mądrości i sumiennie wypełniać obowiązki czytelnika. W uroczystości wzięli udział: Kierownik GOPS w Kozłowie – Pani Elżbieta Świgoń, Radna Powiatowa – Pani Jadwiga Granica, Skarbnik UG w Kozłowie – Pan Jacek Jankowski, Dyrektor ZSP w Kozłowie – Pani Mirosława Ostrowska i Zastępca Dyrektora ZSP w Kozłowie – Pan  Marcin Lisek.

Uroczystość pasowania  odbyła się w miłej i przyjaznej atmosferze. Mamy nadzieję,  że po tak owocnym spotkaniu biblioteka będzie kojarzyła się najmłodszym z miejscem bezpiecznym, przyjaznym i radosnym, gdzie uczniowie są zawsze mile widziani. Każdy uczestnik pasowania otrzymał dyplom, książkę i słodycze.

Małgorzata Sowińska