Home Wydarzenia Wydarzenia LEKCJA DLA RODAKA

LEKCJA DLA RODAKA

29.05.2019r. w klasie VIIIb została przeprowadzona 2 godzinna lekcja historii związana z II edycją  Akcji „Lekcja dla Rodaka”.

Celem zajęć było zapoznanie uczniów z historią zsyłek Polaków na Syberię i Kazachstan, ich przyczynami i warunkami życia
Uczniowie wysłuchali pieśń „Hymn Sybiraków - Marsz Sybiraków” - pieśń poświęcona zesłańcom na Syberię.

Wysłuchali wspomnień osób, które przeżyły Syberię film „Żywe opowieści Sybiraków”  Wspominali: Regina Cichocka, Marianna Milewska, Marian Mikołaj Jonkajtys.

Obejrzeli prezentację o słynnych zesłańcach na Sybir: Adam Mickiewicz, Józef Piłsudski, Benedykt Dybowski czy Hanka Ordonówna.

Na zajęciach uczniowie pracowali w 3-osobowych zespołach. Wyszukiwali w słownikach geograficznym i języka polskiego słów, które w trakcie lekcji były potrzebne do zrozumienia tematu: Sybir, zsyłka , katorga, jeniec, niewola. Za pomocą atlasu geograficznego i mapy Azji umiejscowili Syberię i Kazachstan.

Na koniec lekcji uczniowie próbowali odpowiedzieć na pytanie. Dlaczego powinniśmy pamiętać o zesłańcach  na Syberię?

Uczniowie „rzucali”  stwierdzenia, że to było straszne , nieludzkie traktowanie  Polaków, dzieci nie miały swojego dzieciństwa. Każdy dzień to był strach przed tym  co wydarzy się jutro.

Dlatego tak ważny jest pokój na świecie, żeby nigdy nie dochodziło do takich tragedii i dlatego   należy pielęgnować  pamiętać o tych, którzy byli zesłani na Syberię i Kazachstan.

Patronat honorowy nad Akcją „Lekcja dla Rodaka” objęli:

Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Stanisław Karczewski,
Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska,
Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki,
Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin,
Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz,
Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki,
Instytut Pamięci Narodowej,
Związek Piłsudczyków.

Nauczyciel historii Małgorzata Różycka