Home Pedagog Pedagog Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

Dzień 20 listopada to Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. Konwencja Praw Dziecka została przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w roku 1989. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kozłowie przyłączył się do akcji „Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF”. Z tej okazji wychowawcy oraz pedagog szkoły na godzinie wychowawczej, a w klasach 1-3 i grupach przedszkolnych w ramach edukacji społecznej przybliżyli uczniom tematykę związaną z Konwencją o Prawach Dziecka. Każda klasa miała przygotować plakat. Powstało mnóstwo pięknych prac, które zostały wyeksponowane na korytarzu szkolnym. Dodatkowo dla klas I-III zorganizowano konkurs plastyczny, natomiast dla klas IV-VI konkurs poetycki. Punktem kulminacyjnym obchodów Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka był dzień 20 listopada, podczas którego odbył się quiz dla uczniów klas IV-VI oraz Niebieski Marsz. Dzieci z grup przedszkolnych oraz klas I-III przemaszerowały ze szkoły pod Urząd Gminy, gdzie przywitał ich Wójt Gminy Kozłowo Pan Marek Wolszczak, Zastępca Wójta Pani Barbara Szczepkowska oraz Przewodnicząca Rady Gminy Kozłowo Pani Alicja Hołubowicz. Tego dnia w szkole dominował kolor niebieski.
Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka ma przypominać wszystkim dorosłym, że każde dziecko ma niezbywalne prawo, zapisane w Konstytucji RP i Konwencji o Prawach Dziecka do tego, aby było otoczone miłością, zapewniajacą poczucie bezpieczeństwa, bez krzyku i przemocy.