Home Wolontariat Wolontariat Świąteczna paczka

Świąteczna paczka

13 grudnia Harcerze z 22 DDH "Waleczne Orły", Wolontariusze ZSP w Kozłowie, Seniorki z Klubu Seniora w Kozłowie i Wójt Marek Wolszczak odwiedzili seniorów z Gminy Kozłowo ze świąteczną paczką. Akcja jest zakończeniem świątecznej zbiórki żywności organizowanej przez Bank Żywności w Olsztynie. Bardzo dziękujemy wolontariuszom, harcerzom, seniorkom, wójtowi i koordynatorowi akcji Pani Małgorzacie Różyckiej.