Home Wydarzenia Wydarzenia Komunikat

Komunikat

Proszę Państwa

W związku z obecną sytuacją kontakt ze wszystkimi nauczycielami jest nadal możliwy za pośrednictwem adresów e-mail umieszczonych pod adresem: http://www.zspkozlowo.pl/ oraz innych form kontaktu elektronicznego.
Wychodząc naprzeciw  potrzebom oraz możliwościom rodziców i uczniów, uwzględniając zasady higieny pracy za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, przyjęliśmy elastyczny model czasu, w którym każdy nauczyciel jest dostępny. Formę i godziny kontaktów prosimy konsultować indywidualnie z danymi nauczycielami.
W przypadku problemów prosimy o kontakt z wychowawcą klasy lub sekretariatem szkoły.
Dyrekcja ZSP w Kozłowie