Home Szkoła Promująca Zdrowie Szkoła Promująca Zdrowie artykuły Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kozłowie po raz czwarty uhonorowany Certyfikatem Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty „Szkoła Promująca Zdrowie”

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kozłowie po raz czwarty uhonorowany Certyfikatem Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty „Szkoła Promująca Zdrowie”

 

Z radością i dumą informujemy, że Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kozłowie po raz czwarty został uhonorowany Certyfikatem Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty „Szkoła Promująca Zdrowie”. Warto również przypomnieć, że od ubiegłego roku jesteśmy posiadaczami drugiego Krajowego Certyfikatu „Szkoła Promująca Zdrowie”.
W tym miejscu pragniemy podziękować osobom oraz instytucjom, których praca i wsparcie umożliwiły ten sukces. Są nimi:
* Szkolny Koordynator ds. Szkoły Promującej Zdrowie - Pani Dagmara Nachtygal,
* Wojewódzki Koordynator ds. promocji zdrowia - Starszy Wizytator Warmińsko – Mazurskiego Kuratorium Oświaty w Olsztynie - Pani Anna Zdaniukiewicz,
* Wójt Gminy Kozłowo Pan Marek Wolszczak,
* Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozłowie,
* Gminne Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie,
* OREW Nidzica,
* Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nidzicy,
* Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nidzicy,
* Gminna Biblioteka Publiczna w Kozłowie,
* Klub Seniora w Kozłowie,
* Pani Grażyna Kaczmarczyk - pielęgniarka szkolna,
* Samorząd Uczniowski,
* Rada Rodziców,
* 22 DDH Waleczne Orły,
* Uczniowie i nauczyciele ZSP w Kozłowie.