Home Organy szkoły Samorząd uczniowski

Samorząd uczniowski

Kilometry Dobra

 

Społeczność szkolna 15 maja 2018r. dała dowód na to, że chce i potrafi pomagać. Zbieraliśmy pieniądze na Kilometry Dobra – akcję, w którą zaangażował się ośrodek dla niepełnosprawnych w Nidzicy. Zaangażowało się mnóstwo osób. Zorganizowaliśmy kiermasz, na którym można było kupić ciasta, babeczki i galaretkę. Łącznie zebraliśmy 618zł 42 grosze. Uczniowie chętnie dołączyli się do akcji, zaangażowani byli również rodzice i nauczyciele.

Podziękowania należą się w szczególności: uczniom – Natalii Semeniuk, Mateuszowi Fidurskiemu, Julii Najmuła, Julii Mergalskiej, Katarzynie Kowalewskiej, Wiktorii Kaczmarczyk, Natalii Fabianowicz, Laurze Sochackiej, Laurze Białobrzeskiej, Filipowi Białobrzeskiemu, Izabeli Olewnik, rodzicom – p. Małgorzacie Szymańskiej, p. Marzenie Olewnik, p. Kamili Najmuła, nauczycielom- p.Beacie Rudnickiej, p. Agnieszce Górnik, p. Małgorzacie Sowińskiej, p. Iwonie Świderskiej.

 

Organizatorki akcji szkolnej:

Mirosława Ostrowska – drużynowa 22DDH Waleczne Orły

Joanna Liberadzka – opiekun Samorządu Uczniowskiego

DZIAŁANIA PODJĘTE PRZEZ SAMORZĄD UCZNIOWSKI ZESPOŁU SZKOLNO- PRZEDSZKOLNEGO W KOZŁOWIE W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA „OCHRONA ŚRODOWISKA ZACZYNA SIĘ W KOSZU NA ŚMIECI”

 

CELE PRZEDSIĘWZIĘCIA

- Wdrożenie uczniów, ich rodziców i nauczycieli do selektywnej zbiórki odpadów.

- Tworzenie trwałych nawyków i zachowań ekologicznego stylu życia w domu , szkole i w najbliższym otoczeniu.

- Wymierne zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów.

- Włączenie społeczności lokalnej do zbiórki surowców wtórnych.

- Promocja postaw proekologicznych w środowisku lokalnym.

- Uwrażliwianie młodzieży na potrzeby innych ludzi.

 

NASZE DZIAŁANIA:

1. Selektywna zbiórka surowców wtórnych.- wszystkie klasy Szkoły Podstawowej i Gimnazjum na dowolnej godzinie wychowawczej w miesiącach luty, marzec.

2. Konkurs na najoryginalniejszy kosz na śmieci „KOSZ Z POMYSŁEM”- klasy IV- VI Szkoły Podstawowej ( 18.03.2018 r.)

3. Konkurs plastyczny „COŚ Z NICZEGO”- klasy I-III Szkoły Podstawowej ( 18.03.2018 r.)

4. Konkurs na najciekawszą ekologiczną prezentację multimedialną- klasy VIIa i VIIb Szkoły Podstawowej i Gimnazja ( 18.03.2018 r.)

5. Inscenizacja o ochronie środowiska „W zielonym lesie i w zanieczyszczonym mieście – Jak zachować ład w przyrodzie?”- klasy IV- VII Szkoły Podstawowej                     i Gimnazjum. Uczniowie będą prezentować scenki 21 marca podczas pierwszego dnia wiosny.

6. Plakaty o ochronie środowiska wykonane w języku angielskim i niemieckim- wszystkie klasy ( 20.03.2018 r.)

Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego

Joanna Liberadzka

Apel Dobrych Wieści

Apel Dobrych Wieści

W naszej szkole została zapoczątkowana tradycja cyklicznych apeli dla całej szkoły, które mają na celu przybliżyć uczniom naszej szkoły sukcesy, które odnoszą ich koledzy i koleżanki. Apel przygotowywany jest przez Samorząd Uczniowski.

Dzień otwarty dla uczniów klasy 6 ze Szkoły Podstawowej w Zaborowie

Dzień otwarty dla uczniów klasy 6 ze Szkoły Podstawowej w Zaborowie

28 kwietnia zawitali do naszej szkoły uczniowie z Zaborowa. Celem ich wizyty było zwiedzenie szkoły oraz integracja z uczniami klasy szóstej naszej szkoły.
Uczniom z Zaborowa towarzyszyła wychowawczyni. Wizyta zaplanowała została na sportowo. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach piłki nożnej pod kierunkiem pani Hanny Sinkowskiej, a uczennice brały udział w zajęciach taekwondo. Następnie na uczniów czekał poczęstunek i przygotowane gry: bingo po niemiecku oraz gra terenowa, która miała na celu zapoznanie się ze szkołą w alternatywny sposób. Grę przygotowały uczennice klasy trzeciej gimnazjum działające w Samorządzie Uczniowskim. Uczniowie klasy
szóstej oraz wychowawca również aktywnie zaangażowali się w organizację dni otwartych.