Home Szkoła Promująca Zdrowie

Szkoła Promująca Zdrowie

Rok szkolny 2021/2022

W skład Szkolnego Zespołu ds. Promocji Zdrowia wchodzą:

 1. Nachtygal Dagmara – koordynator promocji zdrowia
 2. Ostrowska Mirosława - dyrektor szkoły
 3. Tchórzewska Iwona – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 4. Kusik Ewelina – nauczyciel przedszkola
 5. Dębska-Ciesielska Marzena – nauczyciel biologii
 6. Karolina Koszewników – nauczyciel języka polskiego
 7. Gajewski Przemysław – nauczyciel w-f
 8. Łachacz Elżbieta – referent administracyjny szkoły
 9. Szczepkowska Anna – pracownik niepedagogiczny
 10. Blautenberg Ewa – przedstawiciel Rady Rodziców
 11. Fabianowicz Ewelina – przedstawiciel Rady Rodziców
 12. Świgoń Elżbieta – dyrektor ŚDS w Kozłowie
 13. Kaczmarczyk Grażyna – pielęgniarka szkolna
 14. Jankowska Maja – uczennica, harcerka
 15. Rogozińska Lena – uczennica, harcerka

Cel działań – rok szkolny 2021/2022

Wzmocnienie relacji interpersonalnych między uczniami

Działania:

 1. Gry i zabawy integrujące zespół klasowy na zajęciach z wychowawcą.
 2. Kreatywny dzień bez książek w klasach I-III.
 3. Warsztaty kulinarne w przedszkolu i klasach I-III.
 4. Organizacja wycieczek i imprez klasowych.
 5. „Fiku - Miku” - Tydzień Przebierańca.
 6. Organizacja wspólnych przerw.
 7. Muzyczne przerwy.
 8. Organizacja wycieczek szkolnych za wysoką frekwencję.
 9. Projektowana okazja edukacyjna „Zawsze Dzień Ziemi”.
 10. Projektowana okazja edukacyjna „Kozłowo na sportowo”.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kozłowie po raz czwarty uhonorowany Certyfikatem Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty „Szkoła Promująca Zdrowie”

 

Z radością i dumą informujemy, że Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kozłowie po raz czwarty został uhonorowany Certyfikatem Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty „Szkoła Promująca Zdrowie”. Warto również przypomnieć, że od ubiegłego roku jesteśmy posiadaczami drugiego Krajowego Certyfikatu „Szkoła Promująca Zdrowie”.
W tym miejscu pragniemy podziękować osobom oraz instytucjom, których praca i wsparcie umożliwiły ten sukces. Są nimi:
* Szkolny Koordynator ds. Szkoły Promującej Zdrowie - Pani Dagmara Nachtygal,
* Wojewódzki Koordynator ds. promocji zdrowia - Starszy Wizytator Warmińsko – Mazurskiego Kuratorium Oświaty w Olsztynie - Pani Anna Zdaniukiewicz,
* Wójt Gminy Kozłowo Pan Marek Wolszczak,
* Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozłowie,
* Gminne Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie,
* OREW Nidzica,
* Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nidzicy,
* Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nidzicy,
* Gminna Biblioteka Publiczna w Kozłowie,
* Klub Seniora w Kozłowie,
* Pani Grażyna Kaczmarczyk - pielęgniarka szkolna,
* Samorząd Uczniowski,
* Rada Rodziców,
* 22 DDH Waleczne Orły,
* Uczniowie i nauczyciele ZSP w Kozłowie.

 

Więcej artykułów…