Home Szkoła Promująca Zdrowie

Szkoła Promująca Zdrowie działania w roku szkolnym

Dzień Śniadanie Daje Moc

Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia. Dzięki niemu dzieci mają energię do nauki, lepiej koncentrują się podczas lekcji i mają siłę do zabawy. Uczniowie klasy I i III szkoły podstawowej dnia 8 listopada 2018 r. przygotowywali zdrowe kanapki w ramach - Dnia Śniadanie Daje Moc.

 

Ewelina Kusik

Dagmara Nachtygal

Plan działań

Problem priorytetowy do rozwiązania:

Niezadowalające samopoczucie uczniów w szkole.

CEL: Poprawa samopoczucia uczniów w szkole i zwiększenie ich satysfakcji ze szkoły.

ZADANIA

1. Przekazanie informacji o planowanych działaniach: uczniom, rodzicom i pracownikom niepedagogicznym - IX 2018

2. Stworzenie kącików odpoczynku w formie miękkich puf - IX 2018 r.

3. Stworzenie szachownicy na korytarzu szkolnym - IX 2018 r.

4. Organizacja wspólnych śniadań. Uczniowie zjadają wspólnie śniadanie z nauczycielem - raz w tygodniu - IX 2018 r. - VI 2019 r.

5. Szczęśliwy numerek - IX 2018 r. - VI 2019 r.

6. Muzyczne przerwy - raz w tygodniu (uczniowie klas VI-VIII szkoły podstawowej i klas III gimnazjum) - IX 2018 r. - VI 2019 r.

7. Warsztaty kulinarne w klasach I-III edukacji wczesnoszkolnej - dwa razy w miesiącu - IX 2018 r. - VI 2019 r.

8. Organizowanie wspólnych przerw - raz w tygodniu przez uczniów z klas VI - VIII szkoły podstawowej i klas III gimnazjum dla klas młodszych - XI 2018 r. - III 2019 r.

9. Trzynasty bez oceny niedostatecznej - IX 2018 r. - VI 2019 r.

10. „Fiku Miku” - Tydzień Przebierańca - III 2019 r.

Więcej artykułów…