Home Szkoła Promująca Zdrowie

Szkoła Promująca Zdrowie działania w roku szkolnym

Zasady współpracy Skrzynka Zgłoś problem

Zasady współpracy

Skrzynka Zgłoś problem

Standard II

 

We wrześniu 2017 r. Samorząd Uczniowski stworzył Zasady współpracy obowiązujące  wszystkich uczniów ZSP w Kozłowie.

Zasady współpracy

Uśmiechamy się!

Jesteśmy uprzejmi!

Pomagamy sobie wzajemnie!

Pozdrawiamy „cześć"!

Odnosimy się do siebie z szacunkiem!

Troszczymy się o innych!

Dbamy o porządek i mienie szkoły!

Używamy magicznych słów: proszę, dziękuję, przepraszam, dzień dobry, do widzenia.

 

Zostały one umieszczone na korytarzach szkolnym, w salach lekcyjnych
i na skrzynce Zgłoś problem zaprojektowanej przez SU.

Skład Szkolnego Zespołu ds. Promocji Zdrowia

Szkolny Zespół ds. Promocji Zdrowia

  1. Nachtygal Dagmara – koordynator promocji zdrowia
  2. Szczepkowska Barbara - dyrektor szkoły
  3. Tchórzewska Iwona – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
  4. Dębska-Ciesielska Marzena – nauczyciel
  5. Sinkowska Hanna – nauczyciel w-f
  6. Liberadzka Joanna - opiekun SU
  7. Gajewski Przemysław – nauczyciel w-f
  8. Ostrowska Mirosława – drużynowa harcerska
  9. Łachacz Elżbieta – referent administracyjny szkoły

10. Blautenberg Ewa – przedstawiciel Rady Rodziców

11. Fabianowicz Ewelina – przedstawiciel Rady Rodziców

12. Świgoń Elżbieta – kierownik GOPS w Kozłowie

13. Kaczmarczyk Grażyna – pielęgniarka szkolna

14. Semeniuk Natalia - uczennica gimnazjum

15. Szczepańska Agata – uczennica szkoły podstawowej

 

Więcej artykułów…