Home Szkoła Promująca Zdrowie

Szkoła Promująca Zdrowie

Skład Szkolnego Zespołu ds. Promocji Zdrowia - rok szkolny 2019/2020

W skład zespołu wchodzą:

 1. Nachtygal Dagmara – koordynator promocji zdrowia
 2. Ostrowska Mirosława - dyrektor szkoły
 3. Tchórzewska Iwona – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 4. Kusik Ewelina – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 5. Waks Iwona – oligofrenopedagog
 6. Dębska-Ciesielska Marzena – nauczyciel biologii
 7. Sowińska Małgorzata – aktyw biblioteczny
 8. Gajewski Przemysław – nauczyciel w-f
 9. Strzelec Ewa – opiekun samorządu uczniowskiego
 10. Łachacz Elżbieta – referent administracyjny szkoły
 11. Blautenberg Ewa – przedstawiciel Rady Rodziców
 12. Fabianowicz Ewelina – przedstawiciel Rady Rodziców
 13. Świgoń Elżbieta – kierownik GOPS w Kozłowie
 14. Kaczmarczyk Grażyna – pielęgniarka szkolna
 15. Kaczorowska Zuzanna – uczennica, harcerka
 16. Fabianowicz Natalia – uczennica, harcerka

Warsztaty kulinarne w przedszkolu i klasach I-III

Więcej artykułów…