Home Szkoła Promująca Zdrowie

Szkoła Promująca Zdrowie działania w roku szkolnym

Plan działań rok szkolny 2017/2018

Plan działań rok szkolny 2017/2018

Standard II

Problem priorytetowy do rozwiązania:

Niezadowalające relacje interpersonalne wśród uczniów.

CEL: Poprawa relacji interpersonalnych wśród uczniów

ZADANIA

1. Przekazanie informacji o planowanych działaniach: uczniom, rodzicom i pracownikom niepedagogicznym. (IX 2017)

2. Stworzenie Zasad współpracy uczniów z innymi uczniami.

(IX 2017)

 

3. Organizacja zajęć z języka polskiego o tematyce „Komunikacja interpersonalna”. (IX 2017 - X 2017)

4. Konkurs „Uczniowie z klasą”. (IX 2016 - VI 2018)

5. Organizacja raz w miesiącu Dnia Życzliwości.
(IX 2017 - VI 2018)

6. Warsztaty dla uczniów ze specjalistami z poradni psychologiczno-pedagogicznej „Jak porozumiewać się z innymi
i zachowywać się wobec nich”. (X - XI 2017)

7.  Szkolenie dla rodziców ze specjalistami z poradni psychologiczno-pedagogicznej na temat „Jak rozmawiać ze swoim dzieckiem”. (XI 2017)

 

8.  Organizacja zajęć z wychowawcą w czasie których uczniowie będą prezentować zagadnienia dotyczące relacji interpersonalnych – „Uczymy się właściwie przekazywać
i odbierać informacje”. (IX 2017 - VI 2018)

 

9. Warsztaty dla uczniów prowadzone przez pedagoga szkolnego na temat „Jestem ofiarą agresji i przemocy. Portale społecznościowe.” (II 2018 - III 2018)

 

10. Pozyskiwanie od uczniów informacji o sytuacjach konfliktowych za pomocą skrzynki „Zgłoś problem”.
(IX 2017 - VI 2018)

 

,,Ja w mojej klasie"

Od września 2016 r. do czerwca 2017 r. na zajęciach z wychowawcą był realizowany program ,,Ja w mojej klasie", którego autorem jest szkolny koordynator ds. promocji zdrowia Dagmara Nachtygal. Program służył integracji zespołów klasowych; tworzeniu klimatu społecznego sprzyjającego osiąganiu satysfakcji z nauki i pracy w szkole; osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów.

Dagmara Nachtygal

Więcej artykułów…