Home Szkoła Promująca Zdrowie

Szkoła Promująca Zdrowie działania w roku szkolnym

Szkolny Dzień Zdrowia

W tym roku szkolnym dzień 1 czerwca 2017 r. był w naszej szkole nie tylko Dniem Dziecka, ale także Szkolnym Dniem Zdrowia. Uczniowie integrowali się poprzez podejmowane działania takie jak: przygotowanie zdrowych posiłków i plakatów propagujących zdrowy styl życia, gry i zabawy na świeżym powietrzu, Bieg Ścieżką Zdrowia. Tego dnia przedszkolaki robiły wspólnie z seniorkami sałatkę owocową.

Dagmara Nachtygal

„Żółty talerz"

Od września 2016 roku szkoła przystąpiła do programu „Żółty talerz". W ramach programu prowadzono w szkole lekcje na temat zdrowego odżywiania. W marcu zorganizowano konkurs plastyczny pt. „Zdrowo jemy" w klasach I-III szkoły podstawowej. Wyniki ogłoszono 31 marca 2017 r. na Apelu Dobrych Wieści, w którym brała udział Pani Anna Zdaniukiewicz wojewódzki koordynator szkół promujących zdrowie. Od marca do końca maja 2017 r. uczniowie, często z udziałem rodziców przygotowywali drugie śniadania. Każda klasa przygotowała raz zdrowe kanapki dla swoich kolegów i koleżanek ze szkoły.

Dagmara Nachtygal

Więcej artykułów…