Home Szkoła Promująca Zdrowie

Szkoła Promująca Zdrowie

„Fiku - Miku” - Tydzień Przebierańca 18.03.2019 r. - 22.03.2019 r.

Informacje Szkoła Promująca Zdrowie

Definicja szkoły promującej zdrowie

Szkoła promująca zdrowie to szkoła, która we współpracy z rodzicami uczniów i społecznością lokalną:

• systematycznie i planowo tworzy środowisko społeczne i fizyczne sprzyjające zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej,

• wspiera rozwój kompetencji uczniów i pracowników w zakresie dbałości o zdrowie przez całe życie.

 

Model szkoły promującej zdrowie w Polsce

 

Standardy szkoły promującej zdrowie

1. Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności szkolnej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz skuteczności i długofalowości tych działań.

2. Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów.

3. Szkoła realizuje edukację zdrowotną i program profilaktyki dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz dąży do poprawy skuteczności działań w tym zakresie.

4. Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz współpracy z rodzicami.

 

Żródło:

„Szkoła Promująca Zdrowie. Poradnik dla szkół i osób wspierających ich działania w zakresie promocji zdrowia”, praca zbiorowa pod redakcją Barbary Woynarowskiej, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2016

 

Skład Szkolnego Zespołu ds. Promocji Zdrowia

 1. Nachtygal Dagmara – szkolny koordynator ds. promocji zdrowia
 2. Ostrowska Mirosława – dyrektor szkoły
 3. Tchórzewska Iwona – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 4. Dębska – Ciesielska Marzena – nauczyciel biologii
 5. Błaszkowska Karolina – nauczyciel przedszkola
 6. Sowińska Małgorzata – opiekun samorządu uczniowskiego
 7. Gajewski Przemysław – nauczyciel wychowania fizycznego
 8. Łachacz Elżbieta – referent administracyjny szkoły
 9. Blautenberg Ewa – przedstawiciel Rady Rodziców
 10. Fabianowicz Ewelina – przedstawiciel Rady Rodziców
 11. Świgoń Elżbieta – kierownik GOPS w Kozłowie
 12. Kaczmarczyk Grażyna – pielęgniarka szkolna
 13. Semeniuk Natalia – uczennica gimnazjum
 14. Szczepańska Agata – uczennica szkoły podstawowej


Więcej artykułów…