Home Szkoła Promująca Zdrowie

Szkoła Promująca Zdrowie

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kozłowie otrzymał kolejny Wojewódzki Certyfikat „Szkoła Promująca Zdrowie”

Dnia 28 września 2017 r. w Zespole Szkół nr 2 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Szczytnie odbyła się Wojewódzka Konferencja Szkół Promujących Zdrowie. W trakcie konferencji odbyło się wręczenie Certyfikatów Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty „Szkoła Promująca Zdrowie”.

Naszą szkołę reprezentowali: dyrektor Barbara Szczepkowska, przedstawiciel rodziców Ewa Blautenberg, uczennica Natalia Semeniuk i szkolny koordynator ds. promocji zdrowia Dagmara Nachtygal. Dyrektor otrzymała z rąk Warmińsko-Mazurskiego Wicekuratora Oświaty Wojciecha Cybulskiego Wojewódzki Certyfikat „Szkoła Promująca Zdrowie”. Jest on przyznawany na okres trzech lat.

Po raz kolejny Wojewódzka Kapituła potwierdziła, że szkoła tworzy dobry klimat, warunki do wszechstronnego rozwoju, przygotowuje młode pokolenie do zdrowego stylu życia i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, kształtuje poczucie odpowiedzialności za siebie i innych oraz wspiera społeczność szkolną w rozwijaniu dialogu człowieka
z człowiekiem. To nasz trzeci Certyfikat Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty „Szkoła Promująca Zdrowie”. Posiadamy także Krajowy Certyfikat „Szkoła Promująca Zdrowie”.

 

 

Dagmara Nachtygal

 

Zasady współpracy Skrzynka Zgłoś problem

Zasady współpracy

Skrzynka Zgłoś problem

Standard II

 

We wrześniu 2017 r. Samorząd Uczniowski stworzył Zasady współpracy obowiązujące  wszystkich uczniów ZSP w Kozłowie.

Zasady współpracy

Uśmiechamy się!

Jesteśmy uprzejmi!

Pomagamy sobie wzajemnie!

Pozdrawiamy „cześć"!

Odnosimy się do siebie z szacunkiem!

Troszczymy się o innych!

Dbamy o porządek i mienie szkoły!

Używamy magicznych słów: proszę, dziękuję, przepraszam, dzień dobry, do widzenia.

 

Zostały one umieszczone na korytarzach szkolnym, w salach lekcyjnych
i na skrzynce Zgłoś problem zaprojektowanej przez SU.

Więcej artykułów…