Home Szkoła Promująca Zdrowie

Szkoła Promująca Zdrowie

Skład Szkolnego Zespołu ds. Promocji Zdrowia

Szkolny Zespół ds. Promocji Zdrowia

  1. Nachtygal Dagmara – koordynator promocji zdrowia
  2. Szczepkowska Barbara - dyrektor szkoły
  3. Tchórzewska Iwona – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
  4. Dębska-Ciesielska Marzena – nauczyciel
  5. Sinkowska Hanna – nauczyciel w-f
  6. Liberadzka Joanna - opiekun SU
  7. Gajewski Przemysław – nauczyciel w-f
  8. Ostrowska Mirosława – drużynowa harcerska
  9. Łachacz Elżbieta – referent administracyjny szkoły

10. Blautenberg Ewa – przedstawiciel Rady Rodziców

11. Fabianowicz Ewelina – przedstawiciel Rady Rodziców

12. Świgoń Elżbieta – kierownik GOPS w Kozłowie

13. Kaczmarczyk Grażyna – pielęgniarka szkolna

14. Semeniuk Natalia - uczennica gimnazjum

15. Szczepańska Agata – uczennica szkoły podstawowej

 

Plan działań rok szkolny 2017/2018

Plan działań rok szkolny 2017/2018

Standard II

Problem priorytetowy do rozwiązania:

Niezadowalające relacje interpersonalne wśród uczniów.

CEL: Poprawa relacji interpersonalnych wśród uczniów

ZADANIA

1. Przekazanie informacji o planowanych działaniach: uczniom, rodzicom i pracownikom niepedagogicznym. (IX 2017)

2. Stworzenie Zasad współpracy uczniów z innymi uczniami.

(IX 2017)

 

3. Organizacja zajęć z języka polskiego o tematyce „Komunikacja interpersonalna”. (IX 2017 - X 2017)

4. Konkurs „Uczniowie z klasą”. (IX 2016 - VI 2018)

5. Organizacja raz w miesiącu Dnia Życzliwości.
(IX 2017 - VI 2018)

6. Warsztaty dla uczniów ze specjalistami z poradni psychologiczno-pedagogicznej „Jak porozumiewać się z innymi
i zachowywać się wobec nich”. (X - XI 2017)

7.  Szkolenie dla rodziców ze specjalistami z poradni psychologiczno-pedagogicznej na temat „Jak rozmawiać ze swoim dzieckiem”. (XI 2017)

 

8.  Organizacja zajęć z wychowawcą w czasie których uczniowie będą prezentować zagadnienia dotyczące relacji interpersonalnych – „Uczymy się właściwie przekazywać
i odbierać informacje”. (IX 2017 - VI 2018)

 

9. Warsztaty dla uczniów prowadzone przez pedagoga szkolnego na temat „Jestem ofiarą agresji i przemocy. Portale społecznościowe.” (II 2018 - III 2018)

 

10. Pozyskiwanie od uczniów informacji o sytuacjach konfliktowych za pomocą skrzynki „Zgłoś problem”.
(IX 2017 - VI 2018)

 

Więcej artykułów…