Home Szkoła Promująca Zdrowie

Szkoła Promująca Zdrowie działania w roku szkolnym

Pierwszoklasiści i drugoklasiści w Figloraju

Dnia 16 maja 2017 r. uczniowie klasy I i IIb Szkoły Podstawowej im. Marii Zientary-Malewskiej w Kozłowie byli w sali zabaw Figloraj w Działdowie. Celem wycieczki było rozwijanie i doskonalenie sprawności ruchowej, zręczności, orientacji w przestrzeni oraz integracja uczniów. Dzieci chętnie bawiły się w kąciku zabaw, w którym można było odpocząć, pobawić się klockami i zabawkami edukacyjnymi, pojeździć jeździkami. Niezwykłą atrakcją okazała się ogromna konstrukcja składająca się z toru przeszkód, zjeżdżalni i basenu z piłeczkami. W sali zabaw każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Uczniowie pełni niezapomnianych wrażeń i emocji wrócili do szkoły. Zabawa jest nieodłącznym elementem życia człowieka. To dzięki zabawie dzieci w przyjemny sposób poznają otaczający je świat. Zabawa pomaga im rozwijać się intelektualnie, emocjonalnie, estetycznie, ruchowo i duchowo.

Iwona Tchórzewska

Dagmara Nachtygal

 

Podnoszenie efektywności pracy w Szkole Promującej Zdrowie poprzez planowanie

Dnia 31 marca 2017 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kozłowie odbyło się szkolenie pt. ,,Podnoszenie efektywności pracy w Szkole Promującej Zdrowie poprzez planowanie”. Wzięli w nim udział dyrektorzy i przedstawiciele szkół naszego województwa realizujący program Szkoła Promująca Zdrowie oraz Wojewódzki Koordynator Szkół Promujących Zdrowie pani Anna Zdaniukiewicz.

Szkolenie poprowadzili dyrektor Jerzy Resicki i koordynator Irena Światkowska ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Nowym Mieście Lubawskim oraz Beata Jóźwiak dyrektor Szkoły Podstawowej im. Zawiszy Czarnego Zgromadzonych powitała dyrektor ZSP w Kozłowie pani Barbara Szczepkowska oraz Wojewódzki Koordynator pani Anna Zdaniukiewicz.w Waśniewie-Grabowie. Najpierw dokonali prezentacji doświadczeń oraz sposobów wykorzystania wyników ewaluacji programu Szkoła Promująca Zdrowie w procesie planowania oraz doskonalenia jakości pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innej statutowej szkół. Prowadzący oraz pani Anna Zdaniukiewicz podnosili kompetencje uczestników w zakresie planowania pracy w Szkole Promującej Zdrowie. Następnie koordynator Dagmara Nachtygal dokonała prezentacji doświadczeń i działań w zakresie realizacji programu Szkoła Promująca Zdrowie w Zespole Szkolno-Przedszkolnego w Kozłowie. Na zakończenie odbyła się praca w grupach, w czasie której dyrektorzy i koordynatorzy ze szkoły w Waśniewie-Grabowie oraz Nowym Mieście Lubawskim doskonalili umiejętności przedstawicieli szkół naszego województwa w zakresie planowania według modelu SzPZ.

Pani Anna Zdaniukiwicz podziękowała wszystkim za tak liczne przybycie, aktywne uczestnictwo i wspólne budowanie dobrego klimatu oparte na wzajemnym szacunku i dialogu.

Dagmara Nachtygal

Więcej artykułów…