Home Szkoła Promująca Zdrowie

Szkoła Promująca Zdrowie

Podnoszenie efektywności pracy w Szkole Promującej Zdrowie poprzez planowanie

Dnia 31 marca 2017 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kozłowie odbyło się szkolenie pt. ,,Podnoszenie efektywności pracy w Szkole Promującej Zdrowie poprzez planowanie”. Wzięli w nim udział dyrektorzy i przedstawiciele szkół naszego województwa realizujący program Szkoła Promująca Zdrowie oraz Wojewódzki Koordynator Szkół Promujących Zdrowie pani Anna Zdaniukiewicz.

Szkolenie poprowadzili dyrektor Jerzy Resicki i koordynator Irena Światkowska ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Nowym Mieście Lubawskim oraz Beata Jóźwiak dyrektor Szkoły Podstawowej im. Zawiszy Czarnego Zgromadzonych powitała dyrektor ZSP w Kozłowie pani Barbara Szczepkowska oraz Wojewódzki Koordynator pani Anna Zdaniukiewicz.w Waśniewie-Grabowie. Najpierw dokonali prezentacji doświadczeń oraz sposobów wykorzystania wyników ewaluacji programu Szkoła Promująca Zdrowie w procesie planowania oraz doskonalenia jakości pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innej statutowej szkół. Prowadzący oraz pani Anna Zdaniukiewicz podnosili kompetencje uczestników w zakresie planowania pracy w Szkole Promującej Zdrowie. Następnie koordynator Dagmara Nachtygal dokonała prezentacji doświadczeń i działań w zakresie realizacji programu Szkoła Promująca Zdrowie w Zespole Szkolno-Przedszkolnego w Kozłowie. Na zakończenie odbyła się praca w grupach, w czasie której dyrektorzy i koordynatorzy ze szkoły w Waśniewie-Grabowie oraz Nowym Mieście Lubawskim doskonalili umiejętności przedstawicieli szkół naszego województwa w zakresie planowania według modelu SzPZ.

Pani Anna Zdaniukiwicz podziękowała wszystkim za tak liczne przybycie, aktywne uczestnictwo i wspólne budowanie dobrego klimatu oparte na wzajemnym szacunku i dialogu.

Dagmara Nachtygal

Powitanie Pierwszego Dnia Wiosny w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kozłowie

Dnia 21 marca 2017 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Kozłowie obchodzono Pierwszy Dzień Wiosny.  W tym roku uczniowie bawili się inaczej, integrując się w klasach i w całej społeczności uczniowskiej.

W ramach realizacji programu Szkoła Promująca Zdrowie uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej i I-III gimnazjum przygotowali inscenizacje, piosenki, które zaprezentowali przedszkolakom i uczniom edukacji wczesnoszkolnej. Przygotowania klas starszych do tego dnia, próby, miały na celu integrację zespołów klasowych.

Przedszkolaki i najmłodsi uczniowie naszej szkoły chętnie
i z zainteresowaniem oglądali inscenizacje o wiośnie prezentowane przez ich starszych kolegów, włączali się do wspólnej zabawy.

Uczniowie deklamowali wiersze, przysłowia, śpiewali piosenki, prezentowali scenki o tematyce wiosennej, zorganizowali wiosenny pokaz mody.

Zmagania aktorów zostały ocenione przez komisję
w skład której wchodzili:

- Ewa Blautenberg - rodzic - członek Szkolnego Zespołu ds. Promocji Zdrowia;

- Joanna Drygulska - pedagog szkolny;

- Ewelina Fabianowicz - rodzic - członek Szkolnego Zespołu ds. Promocji Zdrowia;

- Elżbieta Łachacz - referent administracyjny szkoły, przewodnicząca Rady Rodziców, członek Szkolnego Zespołu ds. Promocji Zdrowia;

- Danuta Szczepkowska - pracownik szkoły.

Komisja wybrała najciekawsze inscenizacje i przyznała miejsca następującym klasom:

- I miejsce - klasa III B gimnazjum;

- I - miejsce - klasa VI szkoły podstawowej;

- II miejsce - klasa II B gimnazjum;

- III miejsce - klasa I A gimnazjum.

Oryginalne pomysły na grę aktorską, rekwizyty i stroje wprowadziły zebranych w wiosenny nastrój.

 

 

 

Dagmara Nachtygal

Więcej artykułów…