Home Szkoła Promująca Zdrowie

Szkoła Promująca Zdrowie działania w roku szkolnym

Powitanie Pierwszego Dnia Wiosny w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kozłowie

Dnia 21 marca 2017 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Kozłowie obchodzono Pierwszy Dzień Wiosny.  W tym roku uczniowie bawili się inaczej, integrując się w klasach i w całej społeczności uczniowskiej.

W ramach realizacji programu Szkoła Promująca Zdrowie uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej i I-III gimnazjum przygotowali inscenizacje, piosenki, które zaprezentowali przedszkolakom i uczniom edukacji wczesnoszkolnej. Przygotowania klas starszych do tego dnia, próby, miały na celu integrację zespołów klasowych.

Przedszkolaki i najmłodsi uczniowie naszej szkoły chętnie
i z zainteresowaniem oglądali inscenizacje o wiośnie prezentowane przez ich starszych kolegów, włączali się do wspólnej zabawy.

Uczniowie deklamowali wiersze, przysłowia, śpiewali piosenki, prezentowali scenki o tematyce wiosennej, zorganizowali wiosenny pokaz mody.

Zmagania aktorów zostały ocenione przez komisję
w skład której wchodzili:

- Ewa Blautenberg - rodzic - członek Szkolnego Zespołu ds. Promocji Zdrowia;

- Joanna Drygulska - pedagog szkolny;

- Ewelina Fabianowicz - rodzic - członek Szkolnego Zespołu ds. Promocji Zdrowia;

- Elżbieta Łachacz - referent administracyjny szkoły, przewodnicząca Rady Rodziców, członek Szkolnego Zespołu ds. Promocji Zdrowia;

- Danuta Szczepkowska - pracownik szkoły.

Komisja wybrała najciekawsze inscenizacje i przyznała miejsca następującym klasom:

- I miejsce - klasa III B gimnazjum;

- I - miejsce - klasa VI szkoły podstawowej;

- II miejsce - klasa II B gimnazjum;

- III miejsce - klasa I A gimnazjum.

Oryginalne pomysły na grę aktorską, rekwizyty i stroje wprowadziły zebranych w wiosenny nastrój.

 

 

 

Dagmara Nachtygal

Szkoła Promująca Zdrowie- informacje

Definicja SzPZ

SzPZ to szkoła, która we współpracy z rodzicami uczniów i społecznością lokalną:

-        systematycznie i planowo tworzy środowisko społeczne i fizyczne sprzyjające zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej,

-        wspiera rozwój kompetencji uczniów i pracowników w zakresie dbałości o zdrowie przez całe życie.

Standardy szkoły promującej zdrowie

 1. Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności szkolnej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz skuteczności i długofalowości tych działań.
 2. Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów.
 3. Szkoła realizuje edukację zdrowotną i program profilaktyki dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz dąży do poprawy skuteczności działań w tym zakresie.
 4. Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz współpracy z rodzicami.

W naszej szkole realizowane są zajęcia o tematyce zdrowotnej wynikające
z realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.

Projekty i programy realizowane w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kozłowie w roku szkolnym 2016/2017:

 1. „Nie Pal Przy Mnie Proszę” dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej – koordynator pielęgniarka szkolna p. Grażyna Kaczmarczyk.
 2. „Czyste powietrze wokół nas” dla 5 i 6-latków koordynator pielęgniarka szkolna p. Grażyna Kaczmarczyk.
 3. „Trzymaj formę” dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum – koordynator p. Hanna Sinkowska.
 4. „Szklanka mleka" dla przedszkolaków, uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum - koordynator p. Alicja Jaskólska.
 5. „Owoce w szkole" dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej - koordynator
  p. Alicja Jaskólska.
 6. „Lekki tornister" dla uczniów szkoły podstawowej - koordynatorzy:
  p. Małgorzata Sowińska, p. Joanna Drygulska.
 7. „Pijemy wodę!" dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum - koordynator Szkolny Zespół ds. Promocji Zdrowia.

 

Szkolny Zespół ds. Promocji Zdrowia

 1. Nachtygal Dagmara – koordynator promocji zdrowia
 2. Tchórzewska Iwona – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 3. Kwiatek Iwona – nauczyciel biologii
 4. Sinkowska Hanna – nauczyciel w-f
 5. Sobotka Robert – nauczyciel w-f
 6. Gajewski Przemysław – nauczyciel w-f
 7. Ostrowska Mirosława – opiekun SU
 8. Łachacz Elżbieta – referent administracyjny szkoły
 9. Blautenberg Ewa – przedstawiciel RR
 10. Fabianowicz Ewelina – przedstawiciel RR
 11. Świgoń Elżbieta – kierownik GOPS w Kozłowie
 12. Kaczmarczyk Grażyna – pielęgniarka szkolna
 13. Kusik Wiktoria – przewodnicząca SU gimnazjum
 14. Rudnicki Adam – zastępca przewodniczącej SU gimnazjum

 

 

Więcej artykułów…