Home Szkoła Promująca Zdrowie

Szkoła Promująca Zdrowie

,,Ja w mojej klasie"

Od września 2016 r. do czerwca 2017 r. na zajęciach z wychowawcą był realizowany program ,,Ja w mojej klasie", którego autorem jest szkolny koordynator ds. promocji zdrowia Dagmara Nachtygal. Program służył integracji zespołów klasowych; tworzeniu klimatu społecznego sprzyjającego osiąganiu satysfakcji z nauki i pracy w szkole; osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów.

Dagmara Nachtygal

Szkolny Dzień Zdrowia

W tym roku szkolnym dzień 1 czerwca 2017 r. był w naszej szkole nie tylko Dniem Dziecka, ale także Szkolnym Dniem Zdrowia. Uczniowie integrowali się poprzez podejmowane działania takie jak: przygotowanie zdrowych posiłków i plakatów propagujących zdrowy styl życia, gry i zabawy na świeżym powietrzu, Bieg Ścieżką Zdrowia. Tego dnia przedszkolaki robiły wspólnie z seniorkami sałatkę owocową.

Dagmara Nachtygal

Więcej artykułów…