Home Szkoła Promująca Zdrowie

Szkoła Promująca Zdrowie

Plan działań na rok szkolny 2018/2019

Problem priorytetowy do rozwiązania:

Niezadowalające samopoczucie uczniów w szkole.

CEL: Poprawa samopoczucia uczniów w szkole i zwiększenie ich satysfakcji ze szkoły.

ZADANIA

1. Przekazanie informacji o planowanych działaniach: uczniom, rodzicom i pracownikom niepedagogicznym - IX 2018

2. Stworzenie kącików odpoczynku w formie miękkich puf - IX 2018 r.

3. Stworzenie szachownicy na korytarzu szkolnym - IX 2018 r.

4. Organizacja wspólnych śniadań. Uczniowie zjadają wspólnie śniadanie z nauczycielem - raz w tygodniu - IX 2018 r. - VI 2019 r.

5. Szczęśliwy numerek - IX 2018 r. - VI 2019 r.

6. Muzyczne przerwy - raz w tygodniu (uczniowie klas VI-VIII szkoły podstawowej i klas III gimnazjum) - IX 2018 r. - VI 2019 r.

7. Warsztaty kulinarne w przedszkolu i klasach I-III edukacji wczesnoszkolnej - dwa razy w miesiącu - IX 2018 r. - VI 2019 r.

8. Organizowanie wspólnych przerw - raz w tygodniu przez uczniów z klas VI - VIII szkoły podstawowej i klas III gimnazjum dla przedszkolaków i uczniów klas młodszych - XI 2018 r. - III 2019 r.

9. Trzynasty bez oceny niedostatecznej - IX 2018 r. - VI 2019 r.

10. „Fiku Miku” - Tydzień Przebierańca - III 2019 r.

Skład Szkolnego Zespołu ds. Promocji Zdrowia

  1. Nachtygal Dagmara – koordynator promocji zdrowia
  2. Ostrowska Mirosława - dyrektor szkoły
  3. Tchórzewska Iwona – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
  4. Dębska-Ciesielska Marzena – nauczyciel biologii
  5. Sinkowska Hanna – nauczyciel w-f
  6. Sowińska Małgorzata - opiekun drużyny harcerskiej i SU
  7. Gajewski Przemysław – nauczyciel w-f
  8. Łachacz Elżbieta – referent administracyjny szkoły
  9. Blautenberg Ewa – przedstawiciel Rady Rodziców

10. Fabianowicz Ewelina – przedstawiciel Rady Rodziców

11. Świgoń Elżbieta – kierownik GOPS w Kozłowie

12. Kaczmarczyk Grażyna – pielęgniarka szkolna

13. Semeniuk Natalia - uczennica gimnazjum

14. Szczepańska Agata – uczennica szkoły podstawowej

 

Więcej artykułów…