Home Szkoła Promująca Zdrowie

Szkoła Promująca Zdrowie działania w roku szkolnym

Skład Szkolnego Zespołu ds. Promocji Zdrowia

  1. Nachtygal Dagmara – koordynator promocji zdrowia
  2. Ostrowska Mirosława - dyrektor szkoły
  3. Tchórzewska Iwona – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
  4. Dębska-Ciesielska Marzena – nauczyciel biologii
  5. Sinkowska Hanna – nauczyciel w-f
  6. Sowińska Małgorzata - opiekun drużyny harcerskiej i SU
  7. Gajewski Przemysław – nauczyciel w-f
  8. Łachacz Elżbieta – referent administracyjny szkoły
  9. Blautenberg Ewa – przedstawiciel Rady Rodziców

10. Fabianowicz Ewelina – przedstawiciel Rady Rodziców

11. Świgoń Elżbieta – kierownik GOPS w Kozłowie

12. Kaczmarczyk Grażyna – pielęgniarka szkolna

13. Semeniuk Natalia - uczennica gimnazjum

14. Szczepańska Agata – uczennica szkoły podstawowej

 

„Uczniowie z klasą”


Dnia 13 czerwca 2018 r. Rada Pedagogiczna zdecydowała, że w ramach realizacji projektu SzPZ tytuł „Uczniowie z klasą” za II półrocze roku szkolnego 2017/2018 otrzymuje klasa IV B szkoły podstawowej. Uczniowie tej klasy wyróżniają się wysoką kulturą osobistą, są życzliwi, pilnie pracują i angażują się w życie szkoły. W dniu zakończenia roku szkolnego 22 czerwca 2018 r. uczniowie klasy IV B otrzymali od pani dyrektor Barbary Szczepkowskiej List Pochwalny i słodkie upominki.

Więcej artykułów…