Home Szkoła Promująca Zdrowie

Szkoła Promująca Zdrowie działania w roku szkolnym

Dzień Życzliwości

W roku szkolnym 2017/2018 raz w miesiącu jest organizowany Dzień Życzliwości. Tego dnia uczniowie na zajęciach z wychowawcą i zajęciach świetlicowych rozmawiają na temat życzliwości, szacunku i niesienia pomocy innym.

Na schodach korytarzy szkolnych zawisły hasła propagujące wartości takie jak: dobre maniery, wzajemny szacunek, tolerancja, chęć niesienia pomocy i działania na rzecz innych.

Uczniowie klas VI i VII szkoły podstawowej i II-III gimnazjum organizowali działania dla klas młodszych pod hasłem „Jesteśmy życzliwi”. Były to wspólne przerwy, gry, zabawy, malowanie twarzy i nauka pierwszej pomocy.

„Uczniowie z klasą”

Dnia 17 stycznia 2018 r. Rada Pedagogiczna zdecydowała, że w ramach realizacji programu SzPZ tytuł „Uczniowie z klasą” za I półrocze roku szkolnego 2017/2018 otrzymuje klasa VII A szkoły podstawowej. Uczniowie tej klasy są kulturalni, zaangażowani w życie szkoły, lubiani przez pracowników szkoły i pilnie pracują. Klasa VII A otrzymała List Pochwalny od pani dyrektor Barbary Szczepkowskiej i niespodziankę od Rady Rodziców.

Więcej artykułów…