Home Szkoła Promująca Zdrowie

Szkoła Promująca Zdrowie

Spotkania społeczności szkolnej z psychologiem

Szkoła Promująca Zdrowie

Spotkania z pracownikami Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Nidzicy

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kozłowie

Realizując w ramach programu Szkoła Promująca Zdrowie zadania zawarte w planie działań na rok szkolny 2013/2014 dotyczące problemu priorytetowego Występowanie agresji i przemocy wśród uczniów zorganizowano w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kozłowie
zajęcia dla rodziców, uczniów, nauczycieli i pracowników administracji
i obsługi. Zajęcia prowadziły panie psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nidzicy:

- 11.02.2014 r. - zajęcia dla rodziców na temat: Skuteczne reakcje rodzica wobec agresji dziecka. Zapobieganie agresji u dziecka. " - prowadząca Izabela Zimnicka-Maculewicz;

- 24.02.2014 r. - zajęcia warsztatowe dla uczniów kl. V a szkoły podstawowej oraz I i II a gimnazjum na temat: Jak radzić sobie z agresją i przemocą?" - prowadząca Izabela Zimnicka-Maculewicz;

- 04.03.2014 r. - zajęcia dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi  na temat Jak poradzić sobie z trudnymi zachowaniami uczniów?" - prowadząca Magdalena Żukowska.

Zajęcia miały na celu przypomnienie i pogłębienie wiedzy uczniów na temat agresji i przemocy, jej przyczyn, skutków, sposobów reagowania na niewłaściwe zachowania. Rodzice otrzymali wiele przykładów poprawnych reakcji na agresywne zachowanie dziecka. Natomiast pracownicy szkoły kilka podstawowych wskazówek dotyczących postępowania wobec trudnych zachowań oraz kilka technik dyscyplinowania uczniów.

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kozłowie serdecznie dziękuje Dyrektorowi Janowi Żeszko i pracownikom Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nidzicy za dotychczasową współpracę.

Dagmara Nachtygal

Informacje "Szkoła Promująca Zdrowie"

Szkoła Promująca Zdrowie

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kozłowie należy do sieci szkół promujących zdrowie.

Definicja SzPZ

SzPZ tworzy warunki i podejmujemy działania, które sprzyjają:

-          dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej,

-          podejmowaniu przez członków społeczności szkolnej działań na rzecz zdrowia własnego i innych ludzi oraz tworzenia zdrowego środowiska.

Główne cechy SzPZ:

- Edukacja zdrowotna jako nieodłączny element programu nauczania.

- Etos zdrowia w szkole.

- Współdziałanie z rodzicami i społecznością lokalną.

Standardy szkoły promującej zdrowie

 1. 1. Szkoła promująca zdrowie pomaga członkom społeczności szkolnej (w tym rodzicom) zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły promującej zdrowie.
 2. 2. Szkoła promująca zdrowie zarządza projektami promocji zdrowia
  w sposób sprzyjający:

-          uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu społeczności szkolnej (w tym rodziców)
i społeczności lokalnej,

-          skuteczności i długofalowości działań.

 1. 3. Prowadzi edukację zdrowotną uczniów i pracowników oraz dąży do zwiększenia jej jakości i skuteczności.
 2. 4. Tworzy klimat społeczny sprzyjający:

-          osiąganiu satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników;

-          zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników;

-          uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców
i osób ze społeczności lokalnej.

 1. 5. Tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników.

Szkolny zespół ds. promocji zdrowia:

 1. Nachtygal Dagmara – koordynator promocji zdrowia
 2. Tchórzewska Iwona – nauczyciel przyrody
 3. Kwiatek Iwona – nauczyciel biologii
 4. Sinkowska Hanna – nauczyciel w-f
 5. Sobotka Robert – nauczyciel w-f
 6. Gajewski Przemysław – nauczyciel w-f
 7. Ostrowska Mirosława – opiekun SU
 8. Łachacz Elżbieta – referent administracyjny szkoły
 9. Blautenberg Ewa – przedstawiciel RR
 10. Fabianowicz Ewelina  – przedstawiciel RR
 11. Świgoń Elżbieta – kierownik GOPS w Kozłowie
 12. Kaczmarczyk Grażyna – pielęgniarka szkolna
 13. Kusik Wiktoria – przewodnicząca SU gimnazjum
 14. Rudnicki Adam – zastępca przewodniczącej SU gimnazjum

Projekty i programy realizowane w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kozłowie
w roku szkolnym 2013/2014:

 1. „Przemoc w pytaniach i odpowiedziach” realizowany przez GOPS w Kozłowie we współpracy
  z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Kozłowie, Nidzickim Klubem Taekwondo
  Sportowego - stowarzyszeniem, Sądem Rejonowym Wydział Zamiejscowy w Nidzicy, Komendą Powiatową Policji w Nidzicy, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  w Kozłowie, Gminną Biblioteką Publiczną w Kozłowie.
 2. „Czyste powietrze wokół nas”; „Kubusiowi Przyjaciele Natury”; „Mamo, tato wolę wodę” dla
  5 i 6-latków – koordynatorzy p. Anna Jaskulska i p. Karolina Błaszkowska.
 3. Akademia Aquafresh" dla przedszkolaków - koordynatorzy p. Elżbieta Domian, p. Anna Jaskulska,
  p. Karolina Błaszkowska.
 4. Akademia Czystych Rąk Carex" dla uczniów klasy II szkoły podstawowej
  - koordynator p. Iwona Tchórzewska.
 5. „Nie Pal Przy Mnie Proszę”; „Wolność oddechu – zapobiegaj astmie” dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej – koordynator pielęgniarka szkolna p. Grażyna Kaczmarczyk.
 6. „Owoce w szkole" dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej - koordynator
  p. Elżbieta Łachacz.
 7. „Fluoryzacja zębów" dla uczniów szkoły podstawowej - koordynator pielęgniarka szkolna p. Grażyna Kaczmarczyk.
 8. „Szklanka mleka" dla przedszkolaków, uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum
  - koordynator p. Elżbieta Łachacz.
 9. „Trzymaj formę” dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum – koordynator
  p. Hanna Sinkowska.
 10. „Znajdź właściwe rozwiązanie” dla uczniów gimnazjum – koordynator pedagog szkolny
  p. Joanna Drygulska.
Więcej artykułów…