Home Szkoła Promująca Zdrowie

Szkoła Promująca Zdrowie

Stworzenie prezentacji multimedialnej - Czym jest agresja i przemoc ?

Szkoła Promująca Zdrowie

Standard IV

Problem priorytetowy w roku szkolnym 2013/2014

„Występowanie agresji i przemocy wśród uczniów"

Zadanie: Stworzenie prezentacji multimedialnej „Czym jest agresja
i przemoc?" i przeprowadzenie z jej wykorzystaniem zajęć z wychowawcą.

Czym jest agresja i przemoc?

W styczniu 2014 r. na zajęciach świetlicowych uczniowie stworzyli prezentację multimedialną „Czym jest agresja i przemoc". Uczniowie Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Kozłowie w lutym na zajęciach z wychowawcami zostali zapoznani z informacjami zawartymi w prezentacji. Celem prezentacji było zwiększenie wiedzy uczniów na temat agresji i przemocy: znaczenia pojęć agresja i przemoc, ich przyczyn, rodzajów i sposobów im zapobiegania.

Zachowania akceptowalne w szkole

Szkoła Promująca Zdrowie

Standard IV

Problem priorytetowy w roku szkolnym 2013/2014

„Występowanie agresji i przemocy wśród uczniów"

Zadanie: Stworzenie zasad zachowania się w szkole.

Zachowania akceptowane w szkole

W styczniu 2014 r. uczniowie na zajęciach z wychowawcami opracowali Listy zachowań nieakceptowanych przez społeczność szkolną. Klasy przekazały wypracowane materiały Samorządowi Uczniowskiemu. Następnie SU w oparciu o pozyskane materiały opracował kilka zachowań akceptowanych w szkole, które wywiesił na tablicy SU. Uczniowie zostali zapoznani z tymi zachowaniami w styczniu na zajęciach z wychowawcami.

 

Więcej artykułów…