Home Szkoła Promująca Zdrowie

Szkoła Promująca Zdrowie

Plan działań na rok szkolny 2019/2020

CEL: Poprawa stanu czystości w szkole i wyposażenia łazienek szkolnych oraz zwiększenie współodpowiedzialność uczniów za porządek i czystość w szkole.

1). Odświeżenie łazienek szkolnych - Pomalowanie na kolorowo drzwi do kabin w łazienkach - IX 2019 r.

2). Przekazanie informacji o planowanych działaniach: uczniom, rodzicom
i pracownikom niepedagogicznym – IX 2019 r.

3). Doposażenie łazienek (kosze – IX 2019 r., suszarki – II 2020 r.)

4). Stworzenie grafiku sprzątania pomieszczeń, łazienek szkolnych i sprzątanie według grafiku – IX 2019 r. – VI 2020 r.

5). Opracowanie kodeksu utrzymania czystości i porządku w szkole – IX 2019 r.

6). Zakup i stworzenie koszy do segregacji śmieci – IX 2019 r.

7). Stworzenie piktogramów przypominających o dbaniu o czystość – IX 2019 r.

8). Pełnienie dyżurów w sali lekcyjnej w trakcie lekcji – IX 2019 r. – VI 2020 r.

9). Zorganizowanie „Dnia generalnych porządków” – IX 2019 r., IV 2020 r.

10). Warsztaty dla uczniów z pracownikami sanepidu na temat: Dlaczego dbać o czystość w szkole – X 2019 r.

11). Szkolenie dla woźnych z pracownikami sanepidu na temat: Dbanie o czystość
w szkole – X 2020 r.

12). Organizacja zajęć z wychowawcą w czasie, których uczniowie będą prezentować zagadnienia dotyczące: Dbania przez uczniów o czystość
w szkole oraz szacunku dla pracy innych. – XI 2019 r. – V 2020 r. (2 zajęcia w półroczu)

13). Zmiana obuwia – XI 2019 r. – III 2020 r.

14). Apel Dobrych Wieści – prezentacja podjętych działań – VI 2020 r.

Skład Szkolnego Zespołu ds. Promocji Zdrowia - rok szkolny 2019/2020

W skład zespołu wchodzą:

 1. Nachtygal Dagmara – koordynator promocji zdrowia
 2. Ostrowska Mirosława - dyrektor szkoły
 3. Tchórzewska Iwona – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 4. Kusik Ewelina – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 5. Waks Iwona – oligofrenopedagog
 6. Dębska-Ciesielska Marzena – nauczyciel biologii
 7. Sowińska Małgorzata – aktyw biblioteczny
 8. Gajewski Przemysław – nauczyciel w-f
 9. Strzelec Ewa – opiekun samorządu uczniowskiego
 10. Łachacz Elżbieta – referent administracyjny szkoły
 11. Blautenberg Ewa – przedstawiciel Rady Rodziców
 12. Fabianowicz Ewelina – przedstawiciel Rady Rodziców
 13. Świgoń Elżbieta – kierownik GOPS w Kozłowie
 14. Kaczmarczyk Grażyna – pielęgniarka szkolna
 15. Kaczorowska Zuzanna – uczennica, harcerka
 16. Fabianowicz Natalia – uczennica, harcerka
Więcej artykułów…