Home Szkoła Promująca Zdrowie

Szkoła Promująca Zdrowie

„Uczniowie z klasą”


Dnia 13 czerwca 2018 r. Rada Pedagogiczna zdecydowała, że w ramach realizacji projektu SzPZ tytuł „Uczniowie z klasą” za II półrocze roku szkolnego 2017/2018 otrzymuje klasa IV B szkoły podstawowej. Uczniowie tej klasy wyróżniają się wysoką kulturą osobistą, są życzliwi, pilnie pracują i angażują się w życie szkoły. W dniu zakończenia roku szkolnego 22 czerwca 2018 r. uczniowie klasy IV B otrzymali od pani dyrektor Barbary Szczepkowskiej List Pochwalny i słodkie upominki.

Dzień Życzliwości

W roku szkolnym 2017/2018 raz w miesiącu jest organizowany Dzień Życzliwości. Tego dnia uczniowie na zajęciach z wychowawcą i zajęciach świetlicowych rozmawiają na temat życzliwości, szacunku i niesienia pomocy innym.

Na schodach korytarzy szkolnych zawisły hasła propagujące wartości takie jak: dobre maniery, wzajemny szacunek, tolerancja, chęć niesienia pomocy i działania na rzecz innych.

Uczniowie klas VI i VII szkoły podstawowej i II-III gimnazjum organizowali działania dla klas młodszych pod hasłem „Jesteśmy życzliwi”. Były to wspólne przerwy, gry, zabawy, malowanie twarzy i nauka pierwszej pomocy.

Więcej artykułów…