Home Biblioteka szkolna

Biblioteka

LIST DO RODZICÓW

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice!

Miło nam poinformować, że nasza szkoła została zakwalifikowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do grupy placówek, które otrzymują wsparcie finansowe dla bibliotek w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. Celem programu jest promocja czytelnictwa wśród młodych ludzi, wzmacnianie potencjału i roli bibliotek szkolnych, uatrakcyjnienie ich księgozbiorów poprzez zakup nowości wydawniczych pozostających w sferze zainteresowania przedszkolaków. Dzięki temu będą oni mogli korzystać z najnowszych propozycji rynku wydawniczego. Ponadto dzieci będą miały możliwość wzięcia udziału w licznych akcjach promujących czytelnictwo. Powszechnie wiadomo, że kluczem do wiedzy, osobistego rozwoju i pobudzania kreatywnego myślenia jest czytanie. Stąd też wielkim zadaniem szkoły i domu jest wytworzenie silnej motywacji do czytania, sprawienie, by było zajęciem atrakcyjnym, aby książka zaspokajała pragnienia i potrzeby zarówno  emocjonalne jak  i intelektualne.

Pamiętajmy – nie rodzimy się z potrzebą czytania, jednak nabywamy ją w ciągu całego życia. Niestety nawyk czytania książek zanika razem z coraz większym rozwojem technologii. Większość z nas jest tak pochłonięta urządzeniami mobilnymi, że nie znajduje czasu na tradycyjne czytanie.  Na szczęście są jeszcze Rodzice, którzy potrafią zaszczepić u swoich dzieci miłość do książek.

Koordynator projektu

Małgorzata Sowińska

"Człowiek w drodze - własne świadectwo” Spotkanie profilaktyczne z Mariuszem Kurcem

20.11.2019 r. uczniowie klasy VII i VIII ZSP w Kozłowie wzięli udział w warsztatach profilaktycznych w ramach działań przeciwdziałaających uzależnieniom. Tematem przewodnim spotkania był Internet – uzależnienie, przemoc, oszustwa. Pan Mariusz Kurc poruszał również problemy dotyczące alkoholizmu oraz innych środków psychoaktywnych. Wiele uwagi poświęcił podróżom i zwiedzaniu świata.
Spotkanie miało charakter przekazu multimedialnego połączonego z wykładem. Mariusz Kurc – podróżnik, filmowiec, religioznawca w bardzo interesujący sposób opowiadał o swoich doświadczeniach. Filmy wyświetlane podczas spotkania jak i słowa przez niego wypowiadane, niosły olbrzymie bogactwo treści.
Opowieści podróżnika nie tylko wzbudzały zainteresowanie i ciekawość, ale nakłaniały także do refleksji nad życiem. W życiu nie musi być łatwo, ale mimo to trzeba pokonywać problemy, walczyć z własnymi słabościami i stale pracować nad samym sobą.
Autor spotkania uświadomił uczniów, że tak naprawdę wszystko tylko i wyłącznie zależy od nich samych.
Organizatorem spotkania była Gminna Biblioteka Publiczna w Kozłowie.

Organizator spotkania:
Małgorzata Sowińska

Teatr obrazkowy - jak powstało państwo polskie

15 listopada 2019 roku Panie z Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozłowie odwiedziły wszystkie grupy przedszkolne „Motylki”, „Biedronki” oraz „Tęczowe Nutki”. Dzieci wysłuchały legendy czytanej z teatru obrazkowego KAMISHIBAI o Lechu Czechu i Rusie – jak powstało państwo polskie oraz wspólnie z Panią Wiśniewską recytowały wiersz „Katechizm polskiego dziecka”. Przedszkolaki chętnie rozmawiały na temat wysłuchanej legendy oraz symboli narodowych.


„MIĘDZYNARODOWE ŚWIĘTO BIBLIOTEKI SZKOLNEJ”

„Kochajmy książki, które są duszą szkół. Martwe są bowiem szkoły, których nie ożywiają książki”.
J. A. Kamieński

28 października 2019 roku w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kozłowie po raz kolejny uroczyście obchodziliśmy Międzynarodowe Święto Bibliotek Szkolnych. W ramach uczczenia tego święta uczennice z Aktywu Bibliotecznego malowały dzieciom twarze, rozdawano kolorowe serduszka, zakładki do książek, czytano wiersze i fragmenty bajek. Bibliotekę odwiedzili uczniowie klas I – III oraz wszystkie grupy przedszkolne.
Celem tej akcji było wyeksponowanie roli biblioteki jako szczególnego miejsca w szkole, zwrócenie uwagi w niekonwencjonalny, atrakcyjny sposób na jej ogromną rolę w nauce i rozwijaniu zainteresowań czytelniczych, przybliżenie uczniom biblioteki i jej zbiorów. To okazja, aby zainteresować uczniów działaniami biblioteki.
Przyjemna świąteczna atmosfera ułatwia bowiem życzliwe kontakty, pomaga tworzyć wizerunek biblioteki jako miejsca przyjaznego, gościnnego, interesującego i ważnego.


Organizator
Małgorzata Sowińska

Pasowanie na czytelnika w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kozłowie

8 maja 2019 r. w GBP w Kozłowie odbyło się Pasowanie uczniów klasy pierwszej na czytelników.

Pasowanie to jedno z ważniejszych wydarzeń na czytelniczej drodze młodego użytkownika biblioteki. Podczas tej wyjątkowej uroczystości zorganizowanej w ramach Tygodnia bibliotek do społeczności miłośników książek dołączyli uczniowie klasy pierwszej z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kozłowie.   Uroczystego aktu pasowania na czytelnika dokonał: Wójt Gminy Kozłowo – Pan Marek Wolszczak. Dzieci uroczyście przyrzekały, że będą kochać i szanować książki, korzystać z ich mądrości i sumiennie wypełniać obowiązki czytelnika. W uroczystości wzięli udział: Kierownik GOPS w Kozłowie – Pani Elżbieta Świgoń, Radna Powiatowa – Pani Jadwiga Granica, Skarbnik UG w Kozłowie – Pan Jacek Jankowski, Dyrektor ZSP w Kozłowie – Pani Mirosława Ostrowska i Zastępca Dyrektora ZSP w Kozłowie – Pan  Marcin Lisek.

Uroczystość pasowania  odbyła się w miłej i przyjaznej atmosferze. Mamy nadzieję,  że po tak owocnym spotkaniu biblioteka będzie kojarzyła się najmłodszym z miejscem bezpiecznym, przyjaznym i radosnym, gdzie uczniowie są zawsze mile widziani. Każdy uczestnik pasowania otrzymał dyplom, książkę i słodycze.

Małgorzata Sowińska

 

 

Więcej artykułów…