Home Biblioteka szkolna

Biblioteka

Światowy Dzień Postaci z Bajek

Bajki odgrywają bardzo ważną rolę w życiu każdego dziecka a bajkowe postacie sprawiają, że świat dziecka staje się barwny i radosny. Dlatego biblioteka szkolna 6 listopada  zorganizowała Światowy Dzień Postaci z Bajek.

W tym wyjątkowym dniu przedszkolaki oraz uczniowie klas I- III SP  przybyli przebrani w przepiękne bajkowe stroje. Głównym celem było popularyzowanie tradycyjnych bajek, takich gdzie dobro wygrywa.  W trakcie Quizu bajkowego dzieci wspaniale się bawiły, umiały nazwać postacie bajkowe i znały tytuły bajek. Na zakończenie uroczystości dzieci bawiły się na bajkowej dyskotece.


Doskonała atmosfera, ogrom włożonej pracy, piękne stroje przygotowane przez kochanych rodziców, to wszystko spowodowało niezapomniane chwile w świecie postaci z bajek.

 

 

Organizatorzy

 

Małgorzata Sowińska oraz członkowie Aktywu Bibliotecznego

SPOTKANIE Z KSIĄŻKĄ

Nie do przecenienia jest rola, jaką w wychowaniu i rozwoju człowieka i to już od najmłodszych lat, odgrywa kontakt z książką, rozwijając wrażliwość i wpływając na rozwój intelektualny młodego słuchacza i czytelnika. Rozumiejąc to i doceniając – Biblioteka szkolna w ramach akcji „ Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych” zorganizowała „Smerfowe czytanie’ w przedszkolu. W każdej grupie wiekowej nauczyciel bibliotekarz wprowadził dzieci  w magiczny świat przygód ulubionych bohaterów bajkowych i filmowych czytając przygody Smerfów.

Na zakończenie spotkania zrobiliśmy wspólne pamiątkowe zdjęcia.

Był to bardzo mile spędzony czas

 

Kochane dzieci życzę Wam, aby czytanie książek było zawsze piękną przygodą i żebyście korzystali z biblioteki bo to magiczne miejsce.

Małgorzata Sowińska


Szkolny konkurs czytelniczy ,,Wakacje z książką”

Szkolny konkurs czytelniczy ,,Wakacje z książką”

 

Szkolny konkurs czytelniczy ,,Wakacje z książką” był zorganizowany dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej. Organizatorkami konkursu była Dagmara Nachtygal - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i Małgorzata
Sowińska -  nauczyciel języka polskiego, opiekun biblioteki szkolnej.

W trakcie wakacji od 26.06.2017 r. do 4.09.2017 r. uczniowie czytając książki zamieszczali informacje o ich autorze, treści i rysunki przedstawiające bohaterów i ich przygody w Dzienniczku czytelnika.

Celem konkursu było:

• Zachęcenie i mobilizowanie uczniów do regularnego czytania.

• Doskonalenie technik czytania oraz rozwój wyobraźni.

• Właściwe zagospodarowanie wolnego czasu.

Dnia 12.09.2017 r. oceniono przyniesione przez dzieci Dzienniczki czytelnika i wyłoniono zwycięzców.

I miejsce - Maja Jankowska - klasa II

II miejsce - Krzysztof Śrut - klasa IIIa

III miejsce - Hubert Ulatowski - klasa IIIa

Osoby wyróżnione:

- Lena Rogozińska - klasa II

- Barbara Szklarska - klasa II

- Maria Drygulska - klasa II

- Dorota Najmuła - klasa IIIa.

Pamiątkowe dyplomy i nagrody uczniowie otrzymali dnia 27.09.2017 r. na Apelu Dobrych Wieści.

 

Dagmara Nachtygal

Małgorzata Sowińska

Spotkanie autorskie Z Marcinem Pałaszem

29 maja 2017 r.  w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kozłowie odbyło się spotkanie autorskie z Panem Marcinem Pałaszem - pisarzem dla dzieci i młodzieży, laureatem wielu nagród. W tym dniu Pan Marcin miał urodziny, dzieci złożyły mu życzenia i zaśpiewały tradycyjne sto lat.

W spotkaniu uczestniczyły dzieci z klas 1-3 Szkoły Podstawowej w Kozłowie. Uczniowie dowiedzieli się, że autor czerpie pomysły do książek z obserwacji życia codziennego.  W taki sposób powstała najważniejsza dla niego książka „ Sposób na Elfa”.  Pan Marcin opowiadał o swoich przygodach, pomysłach. Autor od samego początku wzbudził ogromną sympatię wśród dzieci. Słuchaczy rozbawiły zabawne i śmieszne historie,  które pisarz zamieścił w swoich książkach.

Twórczość Marcina Pałasza nie tylko bawi młodych  czytelników, również porusza ważne tematy np. walkę dziecka z własnymi lękami, problem tolerancji wśród dzieci i młodzieży.

Na zakończenie  dzieci miały możliwość otrzymania autografu oraz dedykacji.

Spotkanie zostało zorganizowane przy współpracy z biblioteką szkolną ZSP w Kozłowie.

Małgorzata Sowińska


,,Pasowanie na czytelnika’’ uczniów klasy pierwszej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kozłowie


Dnia 17.05.2017 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kozłowie odbyło się uroczyste ,,Pasowanie na czytelnika’’ uczniów klasy pierwszej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kozłowie.  Pani Małgorzata Sowińska przywitała uczniów i wychowawcę klasy Panią Dagmarę Nachtygal. Dzieci zaprezentowały przygotowane na tę okoliczność wiersze. Zwiedziły bibliotekę, czytelnię.  Zostały zapoznane z zasadami wypożyczania książek. Pierwszoklasiści złożyli zobowiązanie czytelnicze, po czym nastąpiło uroczyste pasowanie przez dyrektora  biblioteki. Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy, książki z bajkami oraz odznakę czytelnika. Na zakończenie pierwszoklasiści zapisali się do biblioteki, wypożyczyli książki, które czytali w „Kąciku Małego Czytelnika”. Niespodzianką dla uczniów był słodki poczęstunek. Każdy uczeń wyszedł z biblioteki bogatszy o wiedzę dotyczącą korzystania z książek, zasobów biblioteki i czytelni. Pasowanie odbyło się przy współpracy Biblioteki Szkolnej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kozłowie.

Małgorzata Sowińska

Więcej artykułów…