Home Biblioteka szkolna

Biblioteka

Bilbioteka szkolna- bramą życia!

Biblioteka szkolna – bramą do życia!

Biblioteka szkolna w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kozłowie włączyła się w obchody Międzynarodowego Dnia Bibliotek Szkolnych. Święto to zostało ustanowione przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarstwa Szkolnego w 1999 r. Głównym celem jest promocja biblioteki w środowisku szkolnym, zwrócenie uwagi na jej ogromną rolę w życiu szkoły oraz pokazanie tego, jaka jest pomocna uczniom: w nauce, zdobywaniu informacji, rozbudzaniu i poszerzaniu swoich zainteresowań, rozwijaniu wyobraźni oraz przede wszystkim w wychowaniu młodej i oczytanej młodzieży. W bibliotece szkolnej w Kozłowie z tej okazji odbyło się wiele działań np. dla  przedszkolaków i uczniów klas I- III SP akcja pod hasłem „ Mamo, tato poczytaj mnie i pluszakowi„ Zorganizowano konkurs ortograficzny „ Mistrz ortografii” dla uczniów klas IV- VI oraz konkurs „ Bajkowe selfi”. Czytanie książek odbywa się na zajęciach z wychowawcą, nauczyciel bibliotekarz odwiedza dzieci w przedszkolu , czyta im bajki i wiersze. Główne uroczystości odbyły się 24 października. Tego dnia biblioteka  szkolna udekorowana była balonami i serpentynami. Odbyły się zajęcia plastyczne „ Zakładka do książki”, czytanie bajek i wierszy, gra terenowa „ Szukamy postaci bajkowych”. Największą radość sprawiło dzieciom malowanie twarzy – postacie z bajki. Na dzieci w bibliotece czekał Kubuś Puchatek i słodka niespodzianka.  Z okazji święta  biblioteki dzieci podarowały laurki i piękne życzenia. W tym dniu bibliotekę odwiedziło około 150 uczniów.

Opracowała

Małgorzata Sowińska

 

Sprawozdanie z realizacji Projektu „ Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”

Sprawozdanie z realizacji Projektu „ Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”

 

Projekt realizowany był od maja 2016 roku do października 2016 roku. Na początku realizacji projektu  wysłano zapytanie dotyczące oferty cenowej  książek  do  hurtowni/księgarni. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonała komisja składająca się z : wicedyrektora szkoły, przedstawiciela Samorządu Uczniowskiego, przedstawiciela Rady Rodziców oraz nauczyciela bibliotekarza. Do biblioteki zakupiono książki na kwotę 15.000 tysięcy zł.

Konsultowano planowane zakupy z uczniami, rodzicami i nauczycielami.  W zakupach uwzględniono potrzeby osób niepełnosprawnych. Organizacja pracy biblioteki dostosowana jest do potrzeb uczniów. Uczniowie mają możliwość wypożyczania książek na wakacje i ferie. W okresie realizacji projektu zrealizowano trzy projekty edukacyjne z wykorzystaniem  księgozbioru biblioteki szkolnej:

- kl. I- III SP „ Ogród moich marzeń”

- kl. IV – VI „ Maria Zientara – Malewska patronka naszej szkoły”

- kl. I – III Gm. „ Dzieci dzieciom. Postacie bajkowe”

Kontynuowano współpracę z Gminną Biblioteką Publiczną w Kozłowie, Miejsko- Gminną Biblioteką w Nidzicy w zakresie planowanych zakupów oraz wymiany informacji o imprezach promujących czytelnictwo. Rodzicom na spotkaniach w maju i wrześniu przekazano listy  promujące czytelnictwo i zachęcające do zapisania dzieci do biblioteki ( maj- „Zapisz dziecko do biblioteki nigdy nie jest za późno”, wrzesień – „Książka w życiu pomaga”). Rodzice brali udział w akcji „Narodowe Czytanie” Wdrożono plan działań podnoszących stan czytelnictwa w ZSP „ Z książką przez życie”. W klasach I- III SP odbyła się akcja pod hasłem „Poczytaj mi mamo”.  Była to akcja z udziałem rodziców, dziadków.

W maju zorganizowano spotkanie autorskie z profesorem Waldemarem Smaszczem eseistą, historykiem literatury. Spotkanie poświęcone było życiu i twórczości Henryka Sienkiewicza. Również w maju zorganizowano uroczyste Pasowanie na czytelników uczniów kl. IA i IB przy współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Kozłowie. W czerwcu odbyło się podsumowanie konkursu „ Najlepszy czytelnik 2015 roku” W październiku zorganizowano konkurs „Bajkowe selfie” dla wszystkich grup wiekowych. W klasach I- III SP oraz we wszystkich grupach przedszkolnych prowadzona jest akcja „ Mamo , tato poczytaj mnie i pluszakowi”. Od września na zajęciach z wychowawcą  czytane są książki zakupione z dotacji. We wszystkich grupach przedszkolnych raz w miesiącu odbywa się akcja czytania książek przez bibliotekarza. W październiku odbędzie się „Święto Biblioteki Szkolnej”

Wszystkie działania zaplanowane w związku z realizacją projektu będą kontynuowane ponieważ przynoszą pozytywne rezultaty.  W związku z tym, że do biblioteki zakupiono wiele nowości czytelniczych w znacznym stopniu wzrosła liczba osób wypożyczających i odwiedzających bibliotekę

Małgorzata Sowińska

Międzynarodowe Święto Biblioteki Szkolnej

UWAGA!!!

24.10.2016 r.

z okazji

 

Międzynarodowego Święta

Bibliotek Szkolnych

 

nasza biblioteka obchodzi imieniny.

Zapraszamy uczniów i  rodziców do

odwiedzenia biblioteki szkolnej.

 Regulamin konkursu „Bajkowe selfie”

Regulamin konkursu „Bajkowe selfie”

 1. I. Cele konkursu
 2. Tworzenie pozytywnego obrazu osoby czytającej książki
 3. Doskonalenie umiejętności posługiwania się aparatem fotograficznym
 4. Rozbudzanie wyobraźni, kreatywności i aktywności twórczej
 5. Przypomnienie ponadczasowych wartości, które przedstawiają bajki
 6. Popularyzowanie czytelnictwa
 7. Doskonalenie umiejętności posługiwania się komputerem, Internetem
  1. II. Postanowienia ogólne
  2. Konkurs będzie trwać od 17.10.2016r. do 31.10.2016r.
  3. Konkurs jest otwarty dla wszystkich osób niezależnie od wieku
  4. Aby wziąć udział w konkursie należy samodzielnie wykonać selfie związane z bajką, np. selfie z ulubioną książką, przebranie się za postać z bajki, itp.
  5. Fotografie muszą spełniać wymagania techniczne:

- format zapisu JPG

- dopuszczalne jest zastosowanie korekty tonacji, kontrastu, konwersję do czerni-bieli oraz kadrowani

 1. Każdy z uczestników może zgłosić maksymalnie dwie fotografie
 2. Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać na adres mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. zdjęcie w wersji cyfrowej. W treści wiadomości napisać imię i nazwisko oraz klasę.
 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odrzucenia prac niezwiązanych z tematyką Konkursu lub sprzecznych z dobrymi obyczajami, naruszającymi ogólnie przyjęte wartości
 4. Nagrody będą przyznawane w kategorii: klasy I – III SP, klasy IV – VI SP oraz klasy I – III gimanzum.
 5. Zwycięzców wyłoni jury.

 

Organizatorzy konkursu

Małgorzata Sowińska

Joanna Drygulska

 

Książka w życiu pomaga

„ Książka w życiu pomaga”

Czytanie uczy myślenia, pobudza wyobraźnię, wzbogaca słownictwo, rozwija u dzieci umiejętność wysławiania się i rozpoznawania własnych emocji. Czytanie ma korzystny wpływ na aktywizację wielu obszarów rozwoju dziecka: komunikacji, inteligencji emocjonalnej, koncentracji, emocji i relaksu. Aby nie stać się częścią „świata bez książek” należy we wczesnym dzieciństwie wyrabiać nawyk czytania. Ciągłe obcowanie współczesnych dzieci z mass mediami nie tylko nie rozwija u nich umiejętności myślenia i koncentracji, ale dodatkowo sprawia, że stają się one nieczułe na agresję, a także pełne lęku i niepokoju. Dlatego czytanie i kontakt z literacką kulturą dziecięcą są niezbędne do prawidłowego rozwoju. Czytanie sprzyja rozwijaniu umiejętności niezbędnych dla osiągania postępów edukacyjnych. Mimo szybkiego rozwoju audiowizualnych środków masowego przekazu, odpowiednio dobrana do wieku i etapu rozwoju dziecka książka pozostaje nadal niewyczerpanym źródłem wiedzy, doświadczenia i wrażeń, których nie jest w stanie zapewnić telewizja czy Internet. Wielu uczniów potrafi szybko i efektywnie odnaleźć się w gąszczu informacji w sieci. Czy to jednak wystarczy, by osiągnąć sukces? Zarówno w życiu, jak i w pracy istotne są nie tylko umiejętności wyszukiwania informacji, ale także ich krytycznej oceny, interpretacji tekstu i tworzenia własnych ocen oraz samodzielność myślenia.

Przed nauczycielami i rodzicami stoi niełatwe zadanie wyrobienia u dzieci nawyku czytania. Bez prawidłowych wzorców w zakresie czytelnictwa, realizowanych w domu rodzinnym i w szkole, trudno osiągnąć efekt  prawdziwego zainteresowania książką. Systematyczny kontakt z książką może polegać na wspólnym ich wyborze, czytaniu, opowiadaniu, oglądaniu, słuchaniu. Dziecko potrafi odnaleźć satysfakcję z czytania, ale książka musi ich intrygować, ciekawić, podsuwać intersujące pytania i dawać na nie odpowiedzi.

Czytanie książek sprzyja rozwojowi osobowości i inteligencji emocjonalnej, uczy nazywania i opisywania uczuć, sprzyja kształtowaniu empatii, poznawaniu nowych światów.

„ Witam Cię kartek szelestem.

Tytułem na pierwszej stronie witam!

Bo po to przecież jestem,

Żebyś mnie ujął w dłonie i czytał „

 

Opracowała

Małgorzata Sowińska