Home Biblioteka szkolna

Biblioteka

Książka w życiu pomaga

„ Książka w życiu pomaga”

Czytanie uczy myślenia, pobudza wyobraźnię, wzbogaca słownictwo, rozwija u dzieci umiejętność wysławiania się i rozpoznawania własnych emocji. Czytanie ma korzystny wpływ na aktywizację wielu obszarów rozwoju dziecka: komunikacji, inteligencji emocjonalnej, koncentracji, emocji i relaksu. Aby nie stać się częścią „świata bez książek” należy we wczesnym dzieciństwie wyrabiać nawyk czytania. Ciągłe obcowanie współczesnych dzieci z mass mediami nie tylko nie rozwija u nich umiejętności myślenia i koncentracji, ale dodatkowo sprawia, że stają się one nieczułe na agresję, a także pełne lęku i niepokoju. Dlatego czytanie i kontakt z literacką kulturą dziecięcą są niezbędne do prawidłowego rozwoju. Czytanie sprzyja rozwijaniu umiejętności niezbędnych dla osiągania postępów edukacyjnych. Mimo szybkiego rozwoju audiowizualnych środków masowego przekazu, odpowiednio dobrana do wieku i etapu rozwoju dziecka książka pozostaje nadal niewyczerpanym źródłem wiedzy, doświadczenia i wrażeń, których nie jest w stanie zapewnić telewizja czy Internet. Wielu uczniów potrafi szybko i efektywnie odnaleźć się w gąszczu informacji w sieci. Czy to jednak wystarczy, by osiągnąć sukces? Zarówno w życiu, jak i w pracy istotne są nie tylko umiejętności wyszukiwania informacji, ale także ich krytycznej oceny, interpretacji tekstu i tworzenia własnych ocen oraz samodzielność myślenia.

Przed nauczycielami i rodzicami stoi niełatwe zadanie wyrobienia u dzieci nawyku czytania. Bez prawidłowych wzorców w zakresie czytelnictwa, realizowanych w domu rodzinnym i w szkole, trudno osiągnąć efekt  prawdziwego zainteresowania książką. Systematyczny kontakt z książką może polegać na wspólnym ich wyborze, czytaniu, opowiadaniu, oglądaniu, słuchaniu. Dziecko potrafi odnaleźć satysfakcję z czytania, ale książka musi ich intrygować, ciekawić, podsuwać intersujące pytania i dawać na nie odpowiedzi.

Czytanie książek sprzyja rozwojowi osobowości i inteligencji emocjonalnej, uczy nazywania i opisywania uczuć, sprzyja kształtowaniu empatii, poznawaniu nowych światów.

„ Witam Cię kartek szelestem.

Tytułem na pierwszej stronie witam!

Bo po to przecież jestem,

Żebyś mnie ujął w dłonie i czytał „

 

Opracowała

Małgorzata Sowińska