Home Przedszkole

Przedszkole

Bal Przebierańców

Sprawozdanie z Balu Przebierańców

 

Dnia 13.02.2015r. w przedszkolu odbył się Bal Przebierańców, w którym wzięły udział przedszkolaki ze wszystkich grup. Dzieci były przebrane w piękne stroje przygotowane przez rodziców. Każda grupa rozpoczęła zabawę w swoich salach, w których odbyły się konkursy i loteria fantowa, w których nagrodą były papierowe zabawki. Potem dzieci spotkały się w jednej sali i bawiły się razem przy muzyce oraz podziwiały stroje kolegów.

 

Pasowanie na Przedszkolaka

Dnia 27.11.2014r. w Przedszkole w Kozłowie odbyło się Pasowanie na Przedszkolaka dzieci z grupy 3-4 latków. W uroczystości uczestniczyli rodzice, przedstawiciele samorządu Gminy, dyrekcja szkoły w Kozłowie oraz starsze dzieci z przedszkola. Przedszkolaki otrzymały z rąk Wójta dyplomy i słodycze. Uroczystość zakończyła się wspólnym poczęstunkiem.

Marlena Szeklicka

Więcej artykułów…