Home Dokumenty

Dokumenty

Dokumenty 2021/2022

Komunikat w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do klas I szkoły podstawowej

Zgłoszenie dziecka do szkoły zamieszkałego w obwodzie szkoły

Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły spoza obwodu szkoły

---------------------------------------

Komunikat w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

Oświadczenie woli o uczęszczaniu dziecka do przedszkola

Oświadczenie o zatrudnieniu

Oświadczenie o wielodzietności rodziny dziecka

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Dokumenty 2020/2021

Wniosek o objęcie ucznia nauczaniem stacjonarnym

-------------------------------------------------

UWAGA !!! Dokumenty - wypożyczenie sprzętu

Regulamin wypożyczenia sprzętu komputerowego

Wniosek o wypożyczenie sprzętu komputerowego

-------------------------------------------------

Komunikat w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Komunikat w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do klas I szkoły podstawowej

Zarządzenie Nr 4/2020 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kozłowie z dnia 20 lutego 2020r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

Zgłoszenie dziecka do szkoły zamieszkałego w obwodzie szkoły

Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły spoza obwodu szkoły

Oświadczenie o zatrudnieniu

Oświadczenie o wielodzietności rodziny dziecka

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Dokumenty 2019/2020

Komunikat w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Komunikat w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do klas I szkoły podstawowej

Regulamin rekrutacji do przedszkola

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

Zgłoszenie dziecka do szkoły zamieszkałego w obwodzie szkoły

Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły spoza obwodu szkoły

Oświadczenie o zatrudnieniu

Oświadczenie o wielodzietności rodziny dziecka

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Dokumenty 2018/2019

Komunikat w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminów składania dokumentów do Przedszkola w Kozłowie

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

Deklaracja o kontynuacji wychowania przedszkolnego

Oświadczenia dotyczące treści zgłoszenia i ochrony danych osobowych

Oświadczenie o zatrudnieniu

Oświadczenie o wielodzietności rodziny dziecka

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Więcej artykułów…