Home Komunikaty

Komunikaty

Harmonogram określający terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminy składania dokumentów w sprawie przyjęć do Przedszkola w Kozłowie na rok szkolny 2017/2018

Harmonogram określający terminy postępowania

rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego
oraz terminy składania dokumentów
w sprawie przyjęć
do Przedszkola w Kozłowie na rok szkolny 2017/2018

 

Podstawa prawna: art. 204 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy

wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz.60)

zarządzenia Nr 10/2017 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 24 lutego 2017 roku.

 

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

10.03.2017 – 31.03.2017

godz. 15.00

1.08.2017 – 5.08.2017

godz. 15.00

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności o których mowa w art. 150 ust. 7   ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

 

3.04.2017 – 11.04.2017

7.08.2017 – 11.08.2017

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

21.04.2017

godz. 14.00

16.08.2017.

godz.. 14.00

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

24.04.2017 – 27.04.2017

godz. 15.00

17.08.2017 – 21.08.2017

godz. 15.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

16.06.2017

godz. 14.00

22.08.2017

godz. 14.00

 

WAŻNIEJSZE ROCZNICE, UROCZYSTOŚCI, IMPREZY W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

WAŻNIEJSZE ROCZNICE, UROCZYSTOŚCI, IMPREZY
W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Lp.

Nazwa/forma

Termin

1.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017/apel, Msza                Święta

01.09.2016r.

2.

Narodowe czytanie „Quo vadis”
Henryk Sienkiewicz

02.09.2016r.

3.

7 rocznica nadania imienia/
lekcje jęz. polskiego, zajęcia z wychowawcą, konkursy plastyczne

12 - 16.09.2016

4.

Sprzątanie Świata Polska 2016
„Podaj dalej...
Drugie życie odpadów”

16 - 18.09 2016

5.

Dzień Edukacji Narodowej/apel

13.10.2016

6.

„Bądźcie świadkami miłosierdzia ” –
XVI Dzień Papieski /część artystyczna
w kościele

9.10.2016

7.

Pasowanie na pierwszoklasistę/apel
z udziałem przedszkolaków oraz uczniów kl. I-III

25.10.2016

8.

Narodowe Święto Niepodległości/
część artystyczna w kościele

11.11.2016

9.

Pasowanie na przedszkolaka

15.11.2016

10.

Andrzejki

24.11.2016

11.

Mikołajki

6.12.2016

12.

Wigilie klasowe – przegląd kolęd

22.12.2016

13.

Choinka szkolna/dyskoteka

20.01.2017

14.

Dzień Babci i Dziadka/
uroczystość w przedszkolu i klasach I-III

20.01.2017

15.

Ferie zimowe

23 - 27.01.2017

16.

XI Zimowy Turniej Piłki Halowej
o Puchar Wójta Gminy Kozłowo

25.01.2017

17.

Walentynki/poczta walentynkowa

14.02.2017

18.

Gala Prymusów/spotkanie rodziców
i uczniów

17.02.2017

19.

Światowy Dzień Zdrowia/godziny
z wychowawcą w klasie

7.04.2017

20.

Światowy Dzień Ziemi/godziny
z wychowawcą w klasie

19 - 21.04.2017

21.

Rocznica Konstytucji 3 Maja/uroczysty apel
dla uczniów gimnazjum

28.04.2017


22.

Gminny Przegląd Piosenki
„Z piosenką przez świat”
/przegląd w GCKiS w Kozłowie

25.05.2017

23.

Dzień Dziecka

Szkolny Dzień Zdrowia

1.06.2017

24.

Festyn Rodzinny/
impreza popołudniowa - Msza Święta

2.06.2017

25.

Wycieczki klasowe

12 - 14.06.2017

26.

Gminne Zawody Lekkoatletyczne

pod patronatem Wójta Gminy Kozłowo/

zawody na stadionie

16.06.2017

27.

Wycieczki klasowe

12 - 14.06.2017

28.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego
w gimnazjum

22.06.2017
godz. 14.00

29.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego
w przedszkolu i szkole podstawowej

23.06.2017

godz. 8.00

30.

Dożynki Gminno-Parafialne

27.08.2017

Więcej artykułów…