Home Komunikaty

Komunikaty

TERMINY SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

TERMINY SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Lp.

Tematyka

Termin

Uwagi

 

 

1.

 

Wybory Rad Oddziałowych,                                                                                zapoznanie z dokumentacją

szkolną.

 

8.09.2016

 

Dotyczy wszystkich
rodziców

 

2.

 

Wybory do Zarządu  Rady Rodziców, uchwalenie programu wychowawczego i programu profilaktyki.

 

20.09.2016

 

Dotyczy przewodniczących 
Rad Oddziałowych

 

3.

 

Omówienie wyników nauczania                                    i zachowania, omówienie wyników diagnozy na wejściu uczniów.

 

 

9.11.2016

 

Dotyczy wszystkich
rodziców

 

 

4.

 

Omówienie klasyfikacji uczniów
za I półrocze oraz wyników
egzaminów próbnych.

 

 

19.01.2017

 

 

Dotyczy wszystkich
rodziców

 

5.

 

Omówienie wyników nauczania
i informacje o organizacji egzaminów zewnętrznych.

 

 

6.04.2017

 

Dotyczy wszystkich
rodziców

 

6.

 

Omówienie wyników nauczania
i zachowania

 

 

18.05.2017

 

Dotyczy wszystkich
rodziców

 

Liczba spotkań może zwiększyć się w zależności od potrzeb rodziców i szkoły.

Z ważnych powodów nieznacznie mogą ulec zmianie terminy spotkań.

Kalendarz roku szkolnego 2016/2017

Kalendarz roku szkolnego 2016/2017

 

 

1.

 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

 

1 września 2016

 

2.

Zimowa przerwa świąteczna

 

 

23 - 31  grudnia 2016

 

3.

Ferie zimowe

 

 

23 stycznia  - 5 lutego 2017

 

4.

 

Wiosenna przerwa świąteczna

 

 

13 - 18 kwietnia 2017

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)      Egzamin przeprowadzony

w ostatnim roku nauki w gimnazjum:

- część humanistyczna

- część matematyczno – przyrodnicza

- część z języka obcego nowożytnego

 

b) dodatkowy termin egzaminu:

- część humanistyczna

- część matematyczno – przyrodnicza

- część z języka obcego nowożytnego

 

 

 

19 kwietnia 2017  (środa)

20 kwietnia 2017  (czwartek)

21 kwietnia 2017  (piątek)

 

 

1 czerwca 2017  (czwartek)

2 czerwca 2017  piątek)

5 czerwca 2017  (poniedziałek)

 

 

7.

 

Zakończenie roku szkolnego 2016/2017

 

23 czerwca 2017

 

 

8.

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć

w Zespole Szkolno - Przedszkolnym

w Kozłowie

 

14 października 2016 (piątek),

31 października 2016 (poniedziałek)
po odpracowaniu 17 września 2016 (sobota),

SP i klasy I, II GIMN - 19,20,21 kwietnia 2017
( środa, czwartek, piątek),

2 maja 2017 r. (wtorek) - uroczystość 11.11.2016 (piątek),

16 czerwca 2017 r. (piątek)

 

 

Dyrektor wnosi prawo do zmian w kalendarzu roku szkolnego 2016/2017.

 

 

 

 

Więcej artykułów…