Home SKO

SKO

20 grudnia 2016r. rozstrzygnięto konkurs na „Bombkę SKO”

20 grudnia 2016r. rozstrzygnięto konkurs na „Bombkę SKO”

W konkursie udział wzięli uczniowie z klas I-VI. Prace uczniów były bardzo kolorowe, starannie wykonane, ciekawą techniką.  Pomysły uczniów zaskoczyły komisję  konkursową, dlatego postanowione, że wszystkie prace zostaną nagrodzone. Bombki zawisły na szkolnej choince.

Koszyczki na choinkę w Bullerbyn, czyli o producentach i konsumentach

Koszyczki na choinkę w Bullerbyn, czyli o producentach i konsumentach

12.12.2016r. uczniowie  kl. II a na zajęciach z edukacji ekonomicznej rozmawiali  o producentach i konsumentach.

Już wiedzą, że oni sami i ich rodziny też  bywają producentami,  ponieważ produkują dobra w celu zaspokojenia własnych potrzeb np. robią przetwory na zimę. Uczniowie z łatwością potrafią wyjaśnić kto to jest konsument. Świadomi tego, że w celu zaspokojenia swoich potrzeb muszą kupić dobra i usługi, jeśli nie potrafią ich sami wytworzyć. Wiedzą, że nie można mieć wszystkiego, dlatego należy rozważnie podejmować decyzje o zakupie dóbr lub usług zwracając uwagę na cenę obowiązującą na rynku.

KONKURS PLASTYCZNY DLA KLAS IV – VI

KONKURS   PLASTYCZNY   DLA   KLAS IV – VI

8.12.2016r.

Wyniki konkursu:

I miejsce     Wiktoria Kaczmarczyk  kl.VI

II miejsce    Konrad Cecot  kl.V

III miejsce   Katarzyna Kowalewska kl. VI

 

Szkolna Kasa Oszczędności

Szkolna Kasa Oszczędności działa w naszej szkole od 2005 r.

Pomysł utworzenia SKO spodobał się naszym uczniom. Członkami są dzieci z  klas I-VI Szkoły Podstawowej.

Opiekunem SKO w naszej szkole jest Małgorzata Różycka.

Szkolna Kasa Oszczędności działa pod patronatem Banku Spółdzielczego w Nidzicy/Oddział

w Kozłowie.

O korzyściach płynących z umiejętności oszczędzania nie trzeba nikogo przekonywać. Wiemy, że nie jest to łatwa sztuka, dlatego oszczędzania w naszej szkole uczymy

od najmłodszych lat. Pierwsze książeczki SKO otrzymują uczniowie klasy pierwszej podczas uroczystości pasowania pierwszoklasisty na uczniów.

Hasłem przewodnim oszczędzających w SKO jest

„Od ziarnka do ziarnka, a zbierze się miarka”


Cele działalności SKO:

v     Propagowanie idei oszczędzania wśród uczniów naszej szkoły.

v     Kształtowanie nawyku oszczędzania.

v     Kształtowanie racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami finansowymi.

v     Kształtowanie nawyku celowego wydatkowania zaoszczędzonych pieniędzy.

v     Popularyzacja wiedzy o Banku w Kozłowie.

v     Podejmowanie inicjatyw zmierzających do ochrony środowiska naturalnego.

v     Kształtowanie umiejętności szanowania pieniędzy.

v     Promocja i rozwijanie talentów.

v     Kształtowanie szacunku do pracy i wspieranie zachowań uczniów dążących do możliwości zarobienia pieniędzy.


UCZYMY SIĘ OSZCZĘDZAĆ OD NAJMŁODSZYCH LAT

PAŹDZIERNIK 2016r.

 

W kl. IIa uczniowie wzięli udział w zajęciach

z edukacji ekonomicznej - „Jak kupować, czyli jesteśmy młodymi konsumentami.”

 

Jako młodzi konsumenci wiedzą na co mają zwrócić uwagę robiąc zakupy: co wybrać, a z czego zrezygnować. Zwracać uwagę na cenę, jakość i przydatność

 

 

KONKURS PLASTYCZNY DLA KLAS I-III

PT: „SKARBONKA SKO”

 

LISTOPAD 2016 R.

Wyniki konkursu :

  1. Lena Rogozińska kl. I
  2. Anna Szymańska kl. IIIa
  3. Patrycja Semeniuk i Mikołaj Krzyżewski z kl. III b


Logo SKO