Home Wolontariat

Wolontariat

Świąteczna paczka

13 grudnia Harcerze z 22 DDH "Waleczne Orły", Wolontariusze ZSP w Kozłowie, Seniorki z Klubu Seniora w Kozłowie i Wójt Marek Wolszczak odwiedzili seniorów z Gminy Kozłowo ze świąteczną paczką. Akcja jest zakończeniem świątecznej zbiórki żywności organizowanej przez Bank Żywności w Olsztynie. Bardzo dziękujemy wolontariuszom, harcerzom, seniorkom, wójtowi i koordynatorowi akcji Pani Małgorzacie Różyckiej.

Zbiórka żywności

29 i 30 listopada 2019 r. wolontariuszki przeprowadziły świąteczną zbiórkę żywności w sklepach na terenie Kozłowa. Akcja została zorganizowana we współpracy z Bankiem Żywności w Olsztynie. Artykuły spożywcze zostaną przekazane na Szlachetną Paczkę. Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie na rzecz osób potrzebujących.

Różycka Małgorzata

 

 

Więcej artykułów…